WŁADZE

 • Wójt Gminy: Kazimierz Firlej
  Tel: 81 5018063
  e-mail: wojt@garbow.pl

 • Zastępca Wójta Gminy: Małgorzata Sanaluta
  Tel.: 81 5018063
  e-mail: wicewojt@garbow.pl

 • Sekretarz Gminy: Adam Reszka
  Tel: 81 5018063
  e-mail: ug@garbow.pl

 • Skarbnik Gminy: Katarzyna Miszczuk
  Tel: 81 5019318
  e-mail: skarbnik@garbow.pl


 • Przewodniczący Rady Gminy: Piotr Adamczyk


 • Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Stanisław Sumorek


 • Członkowie Rady Gminy: 

  • Piotr Adamczyk - Przewodniczący Rady Gminy -Garbów
  • Stanisław Sumorek - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - Wola Przybysławska
  • Andrzej Dariusz Beda - Garbów
  • Piotr Chabros - Garbów
  • Andrzej Stanisław Filipek - Garbów
  • Stanisław Wiesław Garnek - Zagrody
  • Bożena Jadwiga Grabarz Karolin, Leśce
  • Lidia Janina Michoń - Bogucin
  • Waldemar Paruch - Wola Przybysławska
  • Agnieszka Irena Pasternak - Zagrody
  • Stanislaw Pikul - Borków, Janów
  • Jacek Poleszak - Przybysławice
  • Sylwester Pszczoła - Gutanów
  • Marcin Czesław Sokołowski - Bogucin
  • Mariusz Łukasz Szalast - Piotrowice Wielkie, Piotrowice Kolonia

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: