WŁADZE

 • Wójt Gminy: Kazimierz Firlej
  Tel: 81 5018063
  e-mail: wojt@garbow.pl

 • Zastępca Wójta Gminy: Małgorzata Sanaluta
  Tel.: 81 5018063
  e-mail: wicewojt@garbow.pl

 • Sekretarz Gminy: Adam Reszka
  Tel: 81 5018063
  e-mail: ug@garbow.pl

 • Skarbnik Gminy: Katarzyna Miszczuk
  Tel: 81 5019318
  e-mail: skarbnik@garbow.pl


 • Przewodniczący Rady Gminy: Katarzyna Chabros


 • Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Zenon Koput 


 • Członkowie Rady Gminy: 

  • Chabros Katarzyna - Okręg wyborczy nr 1 - Garbów I
  • Koput Zenon - Okręg wyborczy nr 2 - Garbów I
  • Adamczyk Piotr - Okręg wyborczy nr 3 - Garbów II
  • Dados Wiesław - Okręg wyborczy nr 4 - Garbów II - wygaśnięcie mandatu radnego z dniem 10 maja 2018 r.
  • Michoń Lidia - Okręg wyborczy nr 5 - Bogucin
  • Banszek Jan - Okręg wyborczy nr 6 - Bogucin
  • Poleszak Jacek - Okręg wyborczy nr 7 - Przybysławice
  • Zwolak Wiesława - Okręg wyborczy nr 8 - Zagrody - wygaśnięcie mandatu radnej z dniem 29 maja 2018
  • Pasternak Agnieszka - Okręg wyborczy nr 9 - Zagrody
  • Szalast Mariusz  - Okręg wyborczy nr 10 - Piotrowice Kolonia, Piotrowice Wielkie
  • Sumorek Stanisław - Okręg wyborczy nr 11 - Wola Przybysławska I, Meszno
  • Węgielski Henryk - Okręg wyborczy nr 12 - Wola Przybysławska II
  • Chałas Józef - Okręg wyborczy nr 13 - Gutanów
  • Grabarz Bożena - Okręg wyborczy nr 14 - Leśce, Janów
  • Kulikowski Dariusz - Okręg wyborczy nr 15 - Borków, Karolin
 

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: