ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 

Aktualna Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów:

link do tekstu Zmiany Planu...

link do poglądowego rysunku Planu z naniesionymi pozycjami zmian - skala 1:25 000...

 

Aktualna Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów

link do tekstu Zmiany Studium...

link do poglądowego rysunku Studium z naniesionymi pozycjami zmian - skala 1:25 000...

 

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: