ADRESY I NUMERY TELEFONÓW

 

Nr pok.
Nr tel.

Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja

Zakres obowiazków

pokój 01 
81 501-80-32

Edyta Daniel

Inspektor ds. działalności gospodarczej i komunalnej

Sprawy działalności gospodarczej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, dodatki mieszkaniowe

pokój 01 
81 501-80-32

Paweł Wiśniecki

Inspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego

Sprawy planowania przestrzennego, mienia komunalnego, gospodarka gruntami w imieniu AWRSP

pokój 02 
81 501-83-81

Edyta Kożuszek

Podinspektor ds. obsługi GCI

Fundusze UE, promocja Gminy

pokój 02 
81 501-83-81

Paweł Matraszek

Inspektor ds. wdrażania systemów komputerowych

Sprawy systemu informatycznego Urzędu Gminy, ABI

pokój 1 
81 501-80-78

Bogumiła Adamczyk

Podinspektor ds. wymiaru

Sprawy podatkowe - wymiar zobowiązań i wystawianie nakazów, zaświadczenia o stanie majątkowym

pokój 1 
81 501-80-78

Jolanta Sadowska

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Sprawy księgowości 
i rachunkowości podatkowej, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, rozliczanie sołtysów z wpłat

pokój 1 
81 501-80-78

Mirosława Chojnacka

Podinspektor ds. podatkowych

Sprawy podatków od środków transportowych, ulg i umorzeń

pokój 3 
81 501-80-64

Ewa Stasiak

Kierownik Referatu Spraw Technicznych i Gospodarczych

Organizacja pracy stanowisk robotniczych na prowadzonych przez Gminę inwestycjach, remontach i modernizacjach

pokój 4 
81 501-80-64

Marta Głowacka

Podinspektor ds. inwestycji gminnych i rolnictwa

Sprawy inwestycji gminnych i remontów, sprawy rolnictwa i statystyki rolniczej, zezwolenia na utrzymywanie ras psów uznanych za agresywne, nadzór nad GSW

pokój 5 
81 501-80-64

Alfreda Sykut

Podinspektor ds. wodociągów i dróg gminnych

Sprawy wodociągów gminnych i oczyszczalni ścieków, dróg gminnych, obsługa kasowa; 

pokój 6 
81 501-82-41

Małgorzata Filipek

GZOSz - księgowa  

Sprawy księgowości jednostek oświatowych

pokój 6 
81 501-82-41

Agata Latoch

GZOSz- referent

Sprawy kadrowe, osobowe i socjalne jednostek oświatowych

pokój 6 
81 501-82-41

Władysława Janisz

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół (GZOSz)

Obsługa finansowa, administracyjna, organizacyjna i gospodarcza publicznych szkół i placówek oświatowych

pokój 7 
81 501-80-63

Małgorzata Sanaluta

Zastępca Wójta Gminy

Realizowanie uchwał Rady Gminy, kierowanie pracą Urzędu Gminy

pokój 8 
81 501-93-18

Katarzyna Kozieł

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Sprawy finansowo - księgowe Gminy

pokój 8 
81 501-93-18

Mariola Dec

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

Sprawy finansowo - księgowe Gminy oraz Biblioteki Publicznej

pokój 9 
81 501-93-18

Grzegorz Staniak

Inspektor ds. wynagrodzeń

Sprawy dotyczące wynagrodzeń

pokój 9 
81 501-93-18

Katarzyna Miszczuk

Skarbnik Gminy

Wykonywanie budżetu, organizowanie gospodarki finansowo-księgowej Gminy

pokój 10 
81 501-80-65

Andrzej Pochwatka

Inspektor ds. geodezji

Sprawy geodezyjne, ewidencja gruntów

pokój 10 
81 501-80-65

Małgorzata Drozd

Inspektor ds. geodezji

Sprawy geodezyjne, ewidencja gruntów

pokój 11 
81 501-80-63, 
fax 81 501-80-70

Bożena Teresa Majewska

Podinspektor ds. kadrowych, kancelaryjnych i archiwum

Sprawy kancelaryjne, osobowo-kadrowe, archiwum zakładowego

pokój 11 
81 501-80-63, 
fax 81 501-80-70

Kazimierz Firlej

Wójt Gminy

Realizowanie uchwał Rady Gminy, kierowanie pracą Urzędu Gminy

pokój 12 
81 501-80-63

Adam Reszka

Sekretarz Gminy

Organizacja pracy Urzędu Gminy

pokój 13 
81 501-80-33

Beata Beda

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Sprawy meldunkowe oraz aktów stanu cywilnego

pokój 13 
81 501-80-33

Katarzyna Pietrak

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Ewidencja ludności, dowody osobiste

pokój 15  
81 501-80-63

Marek Filipek

Radca prawny

Pomoc prawna dla Urzędu Gminy

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: