URZĄD GMINY

Urząd Gminy GarbówUrząd Gminy Garbów

Garbów ul. Krakowskie Przedmieście 50
21-080 Garbów

Tel.: 81 501-80-63 

E-mail: ug@garbow.pl

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do 15.30.

Urząd Gminy w Garbowie realizuje zadania własne gminy określone ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zm.) i innymi ustawami szczególnymi, Statutem Gminy, uchwałami Rady Gminy i Zarządu Gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących względnie w drodze porozumień z właściwymi organami administracji rządowej, zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy Garbów.

2. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy.

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: