ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Garbów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przedłożenia do konsultacji społecznych projektu: Programu Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 i 2014.
 
Projekt: Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013 i 2014.
 
Plik źródłowy...
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: