książkaGMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 

UWAGA - INFORMACJE ACHIWALNE! AKTUALNE NA https://bibliotekawgarbowie.pl

Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie jest samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie samodzielnej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Garbów. Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do gminnego rejestru instytucji kultury. Biblioteka wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotek a gminną sieć biblioteczną tworzą:

- Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie,

- Filia Biblioteczna w Bogucinie,

- Filia Biblioteczna w Piotrowicach Wielkich, 

- Filia Biblioteczna w Przybysławicach.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Garbów, natomiast nadzór merytoryczny sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, pełniąca funkcję Biblioteki Powiatowej dla powiatu lubelskiego.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych osób korzystających z biblioteki, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, przede wszystkim czytelniczej. Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie wspiera rozwój społeczności lokalnej poprzez otwarty i bezpłatny dostęp do książki, informacji i wiedzy.

Czytelnicy mogą korzystać z bogatej oferty księgozbioru: nowości wydawniczych, literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, księgozbioru popularnonaukowego, lektur szkolnych, prasy, publikacji regionalnych i dokumentów życia społecznego.

Poza wypożyczaniem książek w bibliotece odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, wystawy, wernisaże, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, zajęcia dla dorosłych i dzieci. Przy bibliotece działa Zespół tańca dla dzieci Volumen. 

gbp_belka

 
Logo Mała książka wielki człowiek
 
Logo DDK
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: