STRUKTURA URZĘDU

 

Wójt Gminy Kazimierz Firlej
Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Sanaluta
Sekretarz Gminy Adam Reszka
Skarbnik Gminy Katarzyna Miszczuk
Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy  
  Katarzyna Miszczuk
Skarbnik Gminy
 
Grzegorz Staniak
Zastępca Skarbnika Gminy
 
Mariola Dec
Inspektor ds. księgowości budżetowej
 
Katarzyna Kozieł
Inspektor ds. księgowości budżetowej
 
Małgorzata Boguta
Inspektor ds. podatkowych
 
Ewelina Rak
Inspektor ds. księgowości podatkowej
 
Magdalena Wójcik
Inspektor ds. wymiaru podatków
 
Małgorzata Filipek
Podinspektor ds. ksiegowości oświatowej
 
Agata Latoch
Inspektor ds. oświaty
 
Irmina Wolska
pomoc administracyjna
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  
  Beata Beda
   
Urząd Stanu Cywilnego  
  Katarzyna Pietrak-Kieryło
Zastępca Kierownika
 
Referat Spraw Technicznych i Gospodarczych  
  Łukasz Kramek
Kierownik Referatu Spraw Technicznych i Gospodarczych
 
Tadeusz Pacuła
 
Stefan Pytka
 
Jerzy Kuryło
 
Ignacy Banaszek
 
Jan Staniak
 
Henryk Łuczywek
 
Marek Flisiak
 
Marcin Skałecki
 
Grzegorz Stępnicki
 
Kamil Płowaś
 
Anna Sikora
 
Danuta Filipek-Karman
 
Radca Prawny  
  Marek Filipek
   
Samodzielne Stanowisko ds. kadrowych, kancelaryjnych i archiwum  
  Iwona Klocek
Podinspektor ds. kadrowych, kancelaryjnych i archiwum
 
Samodzielne Stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej  
  Edyta Daniel
Inspektor ds. działalności gospodarczej i komunalnej
 
Samodzielne stanowisko ds. inwestycji gminnych i rolnictwa  
  Marta Głowacka
Pomoc administracyjna
 
Samodzielne stanowisko ds. wodociągów i dróg gminnych  
 

Ewelina Jarząbkowska (w zastępstwie - Krzysztof Poleszak)

Inspektor ds. gospodarki wodno - kanalizacyjnej i dróg gminnych
 
Samodzielne Stanowisko ds. gospodarki gruntamii planowania przestrzennego  
  Katarzyna Adamczyk
Inspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego
 
Samodzielne stanowisko ds. geodezji  
  Małgorzata Drozd
Inspektor ds. geodezji
 
Samodzielne Stanowisko ds. informatyki  
  Paweł Matraszek
Inspektor ds. informatyki
   
Samodzielne Stanowisko ds. projektów i promocji gminy
 
  Edyta Kramek
Inspektor ds. projektów i promocji gminy
   
Sprawy OSP, fundusz sołecki.  
  Michał Miziak
Pomoc administracyjna
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: