STRUKTURA URZĘDU

 

Wójt Gminy Kazimierz Firlej
Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Sanaluta
Sekretarz Gminy Adam Reszka
Skarbnik Gminy Katarzyna Miszczuk
Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy  
  Katarzyna Miszczuk
Skarbnik Gminy
 
Mirosława Chojnacka
Podinspektor ds. podatkowych
 
Mariola Dec
Inspektor ds. księgowości budżetowej
 
Katarzyna Kozieł
Inspektor ds. księgowości budżetowej
 
Małgorzata Boguta
Inspektor ds. wymiaru
 
Ewelina Rak
Inspektor ds. księgowości podatkowej
 
Grzegorz Staniak
Inspektor ds. wynagrodzeń
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Beda
   
Urząd Stanu Cywilnego  
  Katarzyna Pietrak
Zastępca Kierownika
 
Referat Spraw Technicznych i Gospodarczych  
  Ewa Stasiak
Kierownik
 
Danuta Filipek-Karman
 
Janusz Mazurek
 
Jerzy Kuryło
 
Tadeusz Pacuła
 
Stefan Pytka
Radca Prawny Marek Filipek
   
Samodzielne Stanowisko ds. kadrowych, kancelaryjnych i archiwum  
  Bożena Majewska
Podinspektor ds. kadrowych, kancelaryjnych i archiwum
 
Samodzielne Stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej  
  Edyta Daniel
Podinspektor ds. działalności gospodarczej i komunalnej
 
Samodzielne stanowisko ds. inwestycji gminnych i rolnictwa  
  Marta Głowacka
Podinspektor ds. inwestycji gminnych i rolnictwa
 
Samodzielne stanowisko ds. wodociągów i dróg gminnych  
   

Ewelina Jarząbkowska

Inspektor ds. gospodarki wodno - kanalizacyjnej i dróg gminnych
 
Samodzielne Stanowisko ds. gospodarki gruntamii planowania przestrzennego  
   
Katarzyna Adamczyk
Inspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego
 
Samodzielne stanowisko ds. geodezji  
  Małgorzata Drozd
Inspektor ds. geodezji
 
Andrzej Pochwatka
Inspektor ds. geodezji
 
Samodzielne Stanowisko ds. informatyki  
  Paweł Matraszek
Inspektor ds. informatyki
Samodzielne Stanowisko ds. projektów i promocji gminy
 
  Edyta Kramek
Inspektor ds. projektów i promocji gminy
Stanowisko ds. zachowania trwałości projektu Ekoenergia dla Gminy Garbów
 
  Michał Miziak
 
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: