STRUKTURA URZĘDU

 

Wójt Gminy Kazimierz Firlej
Zastępca Wójta Gminy Małgorzata Sanaluta
Sekretarz Gminy Adam Reszka
Skarbnik Gminy Katarzyna Miszczuk
Referat Finansowo - Księgowy i Podatkowy
Katarzyna Miszczuk
Skarbnik Gminy
Mirosława Chojnacka
Podinspektor ds. podatkowych
Mariola Dec
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Katarzyna Kozieł
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Bogumiła Adamczyk
Podinspektor ds. wymiaru
Jolanta Sadowska
Podinspektor ds. księgowości podatkowej
 
Grzegorz Staniak
Inspektor ds. wynagrodzeń
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Beda
   
Urząd Stanu Cywilnego
Katarzyna Pietrak
Zastępca Kierownika
Referat Spraw Technicznych i Gospodarczych
Ewa Stasiak
Kierownik
Danuta Filipek-Karman
Janusz Mazurek
Jerzy Kuryło
Tadeusz Pacuła
Stefan Pytka
Radca Prawny Marek Filipek
   
Samodzielne Stanowisko ds. kadrowych, kancelaryjnych i archiwum
Bożena Majewska
Podinspektor ds. kadrowych, kancelaryjnych i archiwum
Samodzielne Stanowisko ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej
Edyta Daniel
Podinspektor ds. działalności gospodarczej i komunalnej
 
Samodzielne stanowisko ds. inwestycji gminnych i rolnictwa
Marta Głowacka
Podinspektor ds. inwestycji gminnych i rolnictwa
Samodzielne stanowisko ds. wodociągów i dróg gminnych

Ewelina Rak

Ewelina Dobrzyńska

Inspektor ds. gospodarki wodno - kanalizacyjnej i dróg gminnych
Samodzielne Stanowisko ds. gospodarki gruntamii planowania przestrzennego
Paweł Wiśniecki
Inspektor ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego
Samodzielne stanowisko ds. geodezji
Małgorzata Drozd
Inspektor ds. geodezji
Andrzej Pochwatka
Inspektor ds. geodezji
Samodzielne Stanowisko ds. wdrażania systemów komputerowych
Paweł Matraszek
Inspektor ds. informatyki
Samodzielne Stanowisko ds. projektów i promocji gminy
Edyta Kramek
Inspektor ds. projektów i promocji gminy
Stanowisko ds. zachowania trwałości projektu Ekoenergia dla Gminy Garbów
Michał Miziak
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: