STATUTY SOŁECTW

Zadania i Statuty Sołectw zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbów (bip.garbow.pl) w zakładce Sołectwa - zadania i statut...
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: