KONSULTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z ZAKRESU OZE

KONSULTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z ZAKRESU OZE

02.10.2015

7 października w budynku „starej szkoły” w Garbowie (sala Gminnego Centrum Informacji) o godz. 15.30 .

 

W związku z opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej [PGN] dla Gminy Garbów odbędzie się spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe. Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych   projektami z zakresu odnawialnych źródeł energii i możliwościami pozyskania dofinansowania w dniu 7 października w budynku „starej szkoły” w Garbowie (sala Gminnego Centrum Informacji) o godz. 15.30 .

 

Program gospodarki niskoemisyjnej został wykonany w ramach konkursu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. 

 

Liczba wyświetleń: 2743
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: