Portal do projektu Ekoenergia dla gminy Garbów - etap II

Portal do projektu Ekoenergia dla gminy Garbów - etap II

11.04.2019

serwis informacyjny dla mieszkańców

 W ramach projektu pn. „Ekoenergia dla Gminy Garbów - Etap II” powstał specjalny serwis (portal) internetowy, który pełni funkcje edukacyjne, promocyjne projektu.

Zadanie było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014-2020), Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś. Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku

https://ekoenergiagarbow.pl/

Liczba wyświetleń: 1093
Zgłoszenie Awarii
 
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: