Kolektory słoneczne w gminie garbów - projekt

Kolektory słoneczne w gminie garbów - projekt

30.03.2012

Wójt Gminy Garbów informuje o zamiarze ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na zestawy solarne w ramach projektu RPO Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony przez Gminę Garbów w drugim kwartale 2012 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr 02/12-WND-RPOWL.06.02.00-06-019/12 pt "EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW" złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku RPO WL na lata 2007-2013 przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

 


 

Od 5 kwietnia 2012 r., dla zainteresowanych mieszkańców Gminy Garbów udostępnione zostaną ankiety - do pobrania w sekretariacie Urzędu pokój nr 11, bądź poniżej.

Ankiety należy składać w Urzędzie Gminy do 15 kwietnia br w sekretariacie Urzędu pokój nr 11.

Liczba wyświetleń: 2036
Zgłoszenie Awarii
 
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: