solary

Słoneczny Garbów Etap II realizacja projektu

11.10.2021

realizacja projektu

Gmina Garbów realizuje projekt pn. ,,Słoneczny  Garbów – Etap II ‘’ który współfinansowany jest ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Cel projektu : Zwiększenie zastosowania OZE na terenie Gminy Garbów, upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców, redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii z OZE.

 

Zrealizowano część II projektu w zakresie wymiany 24 źródeł ciepła w budynkach naszych mieszkańców na ekologiczne kotły opalane pelletem oraz drewnem zgazowującym. Realizacja części I montaż paneli fotowoltaicznych jest w toku. Cały czas montowane są konstrukcje oraz panele.

loga

Liczba wyświetleń: 1547
Zgłoszenie Awarii
 
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: