SŁONECZNY GARBÓW - ETAP II

SŁONECZNY GARBÓW - ETAP II

29.04.2020

Będzie dotacja na OZE- fotowoltaika i piece na biomasę

Wniosek Gminy Garbów uzyskał 2 miejsce (na 210 złożonych) w konkursie na dofinansowanie UE w ramach konkursu RPO WL na lata 2014-2020 z  Osi priorytetowej 4, Energia Przyjazna Środowisku,  Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystanie OZE. Wartość projektu wynosi 3 127 226,00  złotych, możliwość pozyskania dofinansowania 1 328 112,00 zł.

Zgodnie z deklaracją zainteresowanych mieszkańców projekt obejmuje dostawę i montaż 198 mikroinstalacji fotowoltaicznych  oraz 24 kotłów na biomasę. Gmina czeka teraz na podpisanie umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego o przyznaniu dofinansowania.  Następnie UG będzie weryfikować listę uczestników projektu i przygotowywać przetarg na dostawę i montaż OZE. Rozpoczęcie robót planowane jest na 2021rok.

Projekt SŁONECZNY GARBÓW - ETAP II będzie już kolejnym, 4 z zakresu montażu odnawialnych źródeł energii, realizowanym dla naszych mieszkańców z pozyskanym wsparciem UE  z RPO Województwa Lubelskiego.

Dwa projekty EKOENERGIA dla GMINY GARBÓW etap I  i II  obejmowały instalację 1087 zestawów solarnych oraz 52 pieców na biomasę.

Trzeci projekt pn. SŁONECZNY GARBÓW obejmował montaż 155 ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.

Liczba wyświetleń: 2268
Zgłoszenie Awarii
 
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: