OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

 

Ogłoszenie

Obwieszczenie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia

19-08-2022

„Budowa budynku wielofunkcyjnego (biurowca, hali magazynowej, wulkanizacji, stanowisk wulkanizacji dla ciężarówek), myjni samochodowej samoobsługowej na 2 stanowiska zadaszone oraz stacji paliw płynnych na działkach o nr ewid. 341/83, 341/90, 341/91, obręb Zagrody Przybysławskie”

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Obwieszczenie o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia

17-08-2022

„Budowa młynów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek ewidencyjnych nr 621/2, 621/3, 621/4, 624, 625, 626/3, 627/6, 669/8, 670/4 obręb Przybysławice, gmina Garbów, powiat lubelski.”

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

17-08-2022

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa młynów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek ewidencyjnych nr 621/2, 621/3, 621/4, 624, 625, 626/3, 627/6, 669/8, 670/4 obręb Przybysławice, gmina Garbów, powiat lubelski.”

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego

08-06-2022

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa budynku wielofunkcyjnego (biurowca, hali magazynowej, wulkanizacji, stanowisk wulkanizacji dla ciężarówek), myjni samochodowej samoobsługowej na 2 stanowiska zadaszone oraz stacji paliw płynnych na działkach o nr ewid. 341/83,...

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowej

19-04-2022

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z małogabarytową stacją transformatorową na działce ewidencyjnej nr 234/8 w m. Zagrody Przybysławskie, gmina Garbów, powiat lubelski, województwo lubelskie”

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Garbów z dnia 26 października 2021 r. w sprawie konsultacji

26-10-2021

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowej

07-07-2021

dla przedsięwzięcia pn. „Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA—268 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą, usytuowana na działce nr ewid. 862/1, położona w obrębie Przybysławice, jedn. ewid. Garbów”

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Garbów - Wyłożenie do publicznego...

07-07-2021

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Garbów - Wyłożenie do publicznego wglądu

Czytaj więcej
Apel o racjonalne wykorzystanie wody z wodociągów wiejskich dla odbiorców z terenu Gminy Garbów

Apel o racjonalne wykorzystanie wody z wodociągów wiejskich dla odbiorców z terenu Gminy Garbów

20-04-2020

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej
Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Garbów z dnia 16 marca 2020 roku

Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Garbów z dnia 16 marca 2020 roku

16-03-2020

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Garbów ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej
Komunikat Wójta Gminy Garbów

Komunikat Wójta Gminy Garbów

16-03-2020

zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów z związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Czytaj więcej
1 2 3 4
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: listopad-grudzień 2023 (394-395)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: