OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

 

herb gminy - stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Garbów o zebranych dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...

23-06-2023

pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 105953L w miejscowości Bogucin na odcinku od km 0+012,20 do km 1+586,00 gmina Garbów, powiat Lubelski”.

Czytaj więcej
herb gminy - stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o uzupełnieniu karty informacyjnej dla przedsięwzięcia

20-06-2023

pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Piotrowicach Wielkich - budowa studni ujmującej wody podziemne”.

Czytaj więcej
herb gminy - stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o zebranych dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji

20-06-2023

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 105928L Leśce-Karolin, gmina Garbów, powiat Lubelski”

Czytaj więcej
herb gminy - stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego

14-06-2023

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 105936L – ul. Dolna w miejscowości Garbów na odcinku od km 0+000 do km 1+640”.

Czytaj więcej
herb gminy - stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego

14-06-2023

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 105911L w msc. Przybysławice, odcinek 1 – od km 0+013,50 do km 1+467,50 odcinek 2 – od km 1+585,50 do km 2+419,50”.

Czytaj więcej
herb gminy stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis ogłoszenie

WÓJT GMINY GARBÓW PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI informację, że w dniu 07.06.2023 r. wydana została decyzja...

07-06-2023

pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gutanowie - budowa studni ujmującej wody podziemne".

Czytaj więcej
herb gminy stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Garbów o uzupełnieniu karty informacyjnej dla przedsięwzięcia

02-06-2023

polegającego na remoncie drogi gminnej nr 105928L Leśce-Karolin, gmina Garbów, powiat Lubelski.

Czytaj więcej
herb gminy - stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego

11-05-2023

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Piotrowicach Wielkich - budowa studni ujmującej wody podziemne”.

Czytaj więcej
herb gminy - stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o o wszczęciu postępowania administracyjnego

11-05-2023

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 105928L Leśce-Karolin, gmina Garbów, powiat Lubelski”.

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowej

09-01-2023

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego (biurowca, hali magazynowej, wulkanizacji, stanowisk wulkanizacji dla ciężarówek), myjni samochodowej samoobsługowej na 2 stanowiska zadaszone oraz stacji paliw płynnych, na działkach o nr ewid. 341/83, 341/90, 341/91, obręb Zagrody Przybysławskie”.

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Garbów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie konsultacji

31-10-2022

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

Czytaj więcej
1 2 3 4
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: