OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY

 

Ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego

08-06-2022

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Budowa budynku wielofunkcyjnego (biurowca, hali magazynowej, wulkanizacji, stanowisk wulkanizacji dla ciężarówek), myjni samochodowej samoobsługowej na 2 stanowiska zadaszone oraz stacji paliw płynnych na działkach o nr ewid. 341/83,...

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowej

19-04-2022

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z małogabarytową stacją transformatorową na działce ewidencyjnej nr 234/8 w m. Zagrody Przybysławskie, gmina Garbów, powiat lubelski, województwo lubelskie”

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Garbów z dnia 26 października 2021 r. w sprawie konsultacji

26-10-2021

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowej

07-07-2021

dla przedsięwzięcia pn. „Stacja telekomunikacyjna nadawczo-odbiorcza WA—268 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilającą, usytuowana na działce nr ewid. 862/1, położona w obrębie Przybysławice, jedn. ewid. Garbów”

Czytaj więcej
Ogłoszenie

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Garbów - Wyłożenie do publicznego...

07-07-2021

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Garbów - Wyłożenie do publicznego wglądu

Czytaj więcej
Apel o racjonalne wykorzystanie wody z wodociągów wiejskich dla odbiorców z terenu Gminy Garbów

Apel o racjonalne wykorzystanie wody z wodociągów wiejskich dla odbiorców z terenu Gminy Garbów

20-04-2020

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej
Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Garbów z dnia 16 marca 2020 roku

Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Garbów z dnia 16 marca 2020 roku

16-03-2020

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Garbów ograniczeń w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej
Komunikat Wójta Gminy Garbów

Komunikat Wójta Gminy Garbów

16-03-2020

zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów z związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Czytaj więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Garbów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Garbów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

12-02-2020

Czytaj więcej
Młodzieżowa Rada Gminy - wyniki wyborów

Młodzieżowa Rada Gminy - wyniki wyborów

06-03-2019

przeprowadzonych z dniu 27 lutego 2019 r.

Czytaj więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Garbów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie konsultacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Garbów z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie konsultacji

13-11-2018

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Czytaj więcej
1 2
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów MapaOchrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

Głos Garbowa Nr 373-375 styczeń-marzec 2022

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2022 (373-375)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: