Fundusz Dróg Samorządowych 2019

Fundusz Dróg Samorządowych 2019

24.07.2020

Przebudowa dróg gminnych w 2019 roku

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 105926 L w miejscowości Leśce na odcinku od km 2+160,00 do km 2+666,00 oraz od km 2+670,00 do km 3+340,00  dofinansowanie 214 095,00 zł , całkowita wartość inwestycji 305 850,40 zł

  2. Przebudowa drogi gminnej nr 105925 L Leśce-Borków na odcinku od km 0+008,5 do km 0+871,90 oraz od km 0+885,70 do km 3+992,00  dofinansowanie 639 327,00 zł , całkowita wartość inwestycji 913 325,38 zł  

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 1016
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: