ZABYTKI
 
GMINA GARBÓW
Miejsca dokumentujące historię Gminy i jej mieszkańców
 
ZABYTKI ARCHITEKTURY- OBIEKTY TURYSTYCZNE
 
  • BOGUCIN
„Dworek” w Bogucinie - budynek z końca XIX w. w stylu dworkowym (dawnej - końcowa stacja kolejki wąskotorowej, wiodącej od Cukrowni „Garbów” do Bogucina, punkt skupu buraka cukrowego (pozostał fragment rampy kolejowej).
Dziś Hotel Restauracja Nowy Dwór Bogucin – Bogucin 108; 21-080 Garbów; tel. 81 50 18 251, 663 046 131; e-mail:  hotel@nowydworbogucin.pl manager@nowydworbogucin.pl
 
Pomnik – kamień w Bogucinie, upamiętniający śmierć 18 osób – zamordowanych 9 lipca 1944 r. w czasie częściowej pacyfikacji wsi Kolonia Bogucin.
Pomnik postawiony w 1985 r.
 
Pomnik – kamień w Bogucinie k/Pociechy, poświęcony pamięci dwóch żołnierzy Armii Krajowej, zamordowanych 18 X 1945 r. przez funkcjonariuszy UB w Bogucinie k/Pociechy. Zginęli: ppłk Wacław Rejmak „Ostoja” lat 20,dowódca KEDYW-u, I komendant I Bat. 35 p.p. AK Obw. Łuków Okr. Lublin i jego adiutant por. Mieczysław Kański „Czeczot” lat 21 .
Pomnik postawiony i odsłonięty 25 IX 1994 r.
 
  • BORKÓW
Borków-Janów – kaplica pw. św. Judy Tadeusza, wybudowana w latach 1982-83, pierwsza msza św. 08.05.1983 r. Świątynia poświęcona przez bpa Ryszarda Karpińskiego 8 VI 1986 r.
 
  •  GARBÓW
Neogotycki kościół parafialny pw Przemienienia Pańskiego (pw św. Wojciecha i św. Leonarda) w Garbowie wybudowany w latach 1908-1912 wg projektu Józefa P. Dziekońskiego. Jeden z najwyższych w Polsce (wysokość wież 75 m). Na jednej z dwóch wież bije dzwon „protoplasta dzwonu Zygmunta” z 1512 r. ważący 1000 kg, ufundowany przez ks. Jana Ożarowskiego, kapelana króla Zygmunta Augusta. Plebania murowana z początku XX w.
 
Ruiny starego kościoła parafialnego z I poł. XVII w. – „Kościelisko”
Ruiny barokowego kościoła pw. św. Wojciecha na wzgórzu, w centrum osady. Drewniana część świątyni z XVII w. spłonęła w 1915 roku. Pozostała tylko murowana fasada i fragment bocznej ściany (dobudowane w XVIII w). Dziś to miejsce nazywane jest „Kościeliskiem”, zostało wpisane do rejestru zabytków, jako trwała ruina krajobrazowa.
 
Zespół dworsko-parkowy z II połowy XIX w Garbowie.
Dwór nazywany pałacem wybudował około 1853 r. (wg projektu warszawskiego arch. Józefa Dietrycha) Jana hr. Jezierski herbu Nowina. W pałacu mieści się m.in. Multimedialna Izba Tradycji (MIT) www.mit.garbow.pl
 
„Doktorówna” w Garbowie – budynek w stylu dworkowym.
 
Klasztor Sióstr Salezjanek w Garbowie (działa od 1972 r.)
 
Grodzisko średniowieczne - Stary cmentarz parafialny, położony na wzgórzu, założony w I połowie XIX w., zamknięty dla pochówku w 1923 r. Porządkowany przez młodzież gimnazjalną z Garbowa od 2004 r.
 
Cmentarz parafialny w Garbowie założony w 1923 r.
 
Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Garbowie
Pochowano tu ok. 130 żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej poległych na początku sierpnia 1915 r. (w skład których wchodzili również Polacy zmuszeni do służby w wojsku zaborczym).
W 1928 r. Marian Gietko, kierownik Szkoły Powszechnej w Przybysławicach wybudował tu pomnik - kapliczkę słupową z napisem „Rycerzom co padli za wolność ojczyzny w dziesięciolecie niepodległości Polski 1928 r.”
W 1930 r. przeniesiono tu szczątki 153 żołnierzy armii austro-węgierskiej ze cmentarza wojennego w Jastkowie (gdzie powstał cmentarz Legionistów).
Na cmentarzu znajdują się dwa kopce i 10 mogił z czarnymi krzyżami.
 
Kamień Kościuszki w garbowskim parku, z niewidocznym napisem „Cześć Kościuszce 1817-1917”, wzniesiony w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Upamiętnia przemarsz przez Garbów wojsk polskich pod wodzą J. Poniatowskiego i Naczelnika w czasie wojny polsko-rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 Maja oraz ostatnią bitwę, jaka miała miejsce na terenie między Garbowem a Markuszowem w dn. 25 lipca 1792 roku. Zginął wtedy gen. Janusz Stanisław Iliński (27 letni) inspektor kawalerii i major Józef Szczutowski, kawaler Orderu Virtuti Militari.
 
Pomnik - obelisk w garbowskim parkupoświęcony 80 zamordowanym przez faszystów, w latach 1939-1945, mieszkańcom Garbowa;
 
Gorzelnia murowana w Garbowie z początku XX w. (w wyposażeniu m. in. maszyna parowa z 1905 r.).
 
Spichlerz murowany w Garbowie z XIX w. po wojnie młyn elektryczny.
 
  •  GUTANÓW
Dwór – willa w Gutanowie z początku XX w. Dwór murowany (o nietypowej formie z cechami architektury klasycystycznej) wybudował w latach 1916-1917 Tomasz hr. Grabowski herbu Topór. Budynek powstał obok dawnego modrzewiowego dworu, który prawdopodobnie spłonął lub uległ zniszczeniu w czasie I wojny światowej.

Kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gutanowie,
wybudowana w latach 1982-83, pierwsza msza św. 17.04. 1983. Świątynia poświęcona przez bpa Jana Śrutwę 14 VI 1985 r.

  • LEŚCE
Zespół dworsko-parkowy z XIX w. w Leścach. Dwór modrzewiowy pokryty gontem, wybudowany około 1855 r. przez Dionizego Trzcińskiego herbu Rawicz. Obecnie własność prywatna (część dworu będzie przeznaczona na agroturystykę).

Dwór Leśce – Leśce 43; 21-081 Garbów; tel. 81 501 82 66; kom. 501 016 312, e-mail: lescemail@gmail.com

  • PIOTROWICE WIELKIE
Zespół dworsko-parkowy w Piotrowicach Wielkich z końca XIX w.

Dwór murowany wzniesiony po 1899 r. przez Ludwika Budzisława Kopcia.
 
Piotrowice Wielkie- kaplica pw. św. Apostołów Piotra i Pawła,
Wybudowana w latach 1982-83, pierwsza msza św. 24.04. 1983. Świątynia poświęcona przez bpa Jana Śrutwę 29 VI 1985 r.
 
Wiatrak – holender murowany w Piotrowicach Wielkich, jedyny na terenie woj. lubelskiego tego typu zabytek. Przed wojną własność rodziny żydowskiej od 1949 r.- Kazimierza Kochonia.

  • PRZYBYSŁAWICE
Zespół dworsko-parkowy w Przybysławicach z początku XX w.

Dwór parterowy wybudowany po 1904 r. przez Bohdana Emila Broniewskiego herbu Tarnawa. Po II wojnie światowej (w 1956 r.) dwór został przebudowany, dobudowano piętro i przeznaczono budynek dla domu dziecka.

PARAFIA GARBÓW-CUKROWNIA
Kościół parafialny z 1993 r. pw. Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny w Garbowie-Cukrowni.
Pierwotnie była to kaplica (przez 9 lat), wybudowana w latach 1983-84 przez proboszcza ks. kan. Stanisława Wąsika. Pierwsza msza św. 11. 10. 1984 r. Świątynia poświęcona 28 VI 1987 r. przez bpa Bolesława Pylaka. W 1993 r. bpa B. Pylaka erygował parafię, proboszczem został ks. Marian Szuba. W latach 1995-2000 rozbudowano kościół, wybudowano plebanię i dzwonnicę na której bije dzwon „Mayja”, ważącym 360 kg. W rocznicę 15-lecia parafii w dn. 12.10. 2008 r. ks. abp Józef Życiński dedykował (poświecił) kościół i ołtarz.

 Cmentarz parafialny w Przybysławicach i Zagrodach założony w 2002 r.

  • WOLA PRZYBYSŁAWSKA
Wola Przybysławska – kaplica pw. Matki Bożej Różańcowej,
Wybudowana w latach 1981-82, pierwsza msza św. 31.10.. 1982. Świątynia poświęcona przez bpa Ryszarda Karpińskiego 31 X 1982 r.

  • ZAGRODY
Zespół willowo-ogrodowy w Zagrodach - Willa zbudowana w latach 1920-1924 r. Budynek w stylu dworkowym wybudowany (wg. arch. Teofila Wiśniowskiego lub Tadeusza Zielińskiego) przez Bohdana Emila Broniewskiego herbu Tarnawa był siedzibą dyrektorów Cukrowni „Garbów”.
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: