WARTO ZOBACZYĆ

Pałac w GarbowieZespół pałacowo-parkowy z II połowy XIX wieku w Garbowie. Dwór (pałac) muro wany,otoczony starodrzewem i stawami, wybudował hr. Jan Nepomucen Jezierski herbu Nowina wg projektu warszawskiego arch. Józefa Dietrycha. W pałacu mieści sie Multimedialna Izba Tradycji w Garbowie. 

 


Neogotycki kościół w GarbowieKościół neogotycki p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie wybudowany w latach 1908-1912, wg projektu J. P. Dziekońskiego. Dzwon o wadze około 1000 kg z 1512r. ufundował w 1512r. proboszcz Jan Ożarowski – kapelan króla Zygmunta Starego, który mimo burzliwych dziejów (konfiskata przez władze rosyjskie podczas I wojny światowej, ukrycie w pobliskim wąwozie w czasie II wojny światowej) przetrwał do naszych czasów. 

W ołtarzu głównym, wykonanym z czarnego dębu (fundacji Cukrowni „Garbów”), umieszczono obrazy kazimierskiego malarza Antoniego Michalaka: „Męczeństwo św. Wojciecha” i drugi odsłaniany w uroczystości odpustowe – „Przemienienie Pańskie”. Kościół zdobią Stacje Drogi Krzyżowej i rzeźby dłuta znanej artystki, rzeźbiarki Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej.

Kościelisko – ruiny starego kościoła z XVII w. pw. św. Wojciecha, spalonego w 1915 r. na górze otoczonej wąwozami lessowymi, w rejestrze zabytków wpisane jako „Trwała ruina krajobrazowa”.

Grodzisko średniowieczne - Stary cmentarz parafialny z I poł. XIX w. zamknięty dla pochówku w 1923 r. z Mauzoleum Moskalewskich z 1875 r. oraz zabytkowymi nagrobkami okolicznych ziemian.

Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Garbowie. Groby żołnierzy armii austriackiej. Prochy żołnierzy ekshumowano ze cmentarza w Jastkowie (w 1928 r.) i złożono w 10 mogiłach ziemnych na cmentarzu w Garbowie.

Spichlerz murowany z ok. 1850 r. po wojnie młyn elektryczny, obecnie własność prywatna.
Gorzelnia murowana, pocz. XX w., w wyposażeniu maszyna parowa z 1905 r.
 
Zespół dworsko-parkowy w Przybysławicach z początku XX w. Dwór murowany, obecnie dom dziecka, otoczony starodrzewem.

Zespół ogrodowo-willowy w Zagrodach z pocz. XXw., własność prywatna.
 
Zabytkowe budynki osiedla i Cukrowni „Garbów” w Zagrodach z pocz. XX w.

Zespół dworsko-parkowy w Leścach z 1855 roku. Dwór drewniany, modrzewiowy, otoczony parkiem. Własność prywatna –imprezy zorganizowane.
 
Wiatrak - holender murowany w Piotrowicach Wielkich - jedyny na terenie woj. lubelskiego tego typu zabytek. Własność prywatna.
 
Zespół dworsko-parkowy w Piotrowicach Wielkich z XIX w. Dwór murowany, otoczony parkiem.
Dworek-willa w Gutanowie z pocz. XX w.
 
Budynek stacji kolei wąskotorowej z 1917 r. w Bogucinie, w charakterze architektury dworskiej na Lubelszczyźnie. Zachowany fragment rampy kolejowej.
 
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: