Garbowskie Stawy

Garbowskie Stawy

25.06.2012

Zarys historyczny tworzenia gospodarstwa rybackiego na terenie Garbowa sięga II poł. XIX (ok. 1875 r.) i łączy się z osobą hr. Aleksandra Jezierskiego ówczesnego właściciela majątku, który prawdopodobnie kontynuował dzieło swojego dziadka hr. Jana Nepomucena Jezierskiego.

Podczas kopania natknięto się na czaszkę bądź cały szkielet wymarłego zwierzęcia gospodarczego tura (Bos primigenius), przodka dzisiejszej krowy. Przed II wojną światową czaszka znajdowała się w zbiorach prof. Antoniego Wagi, a następnietrafiła do muzeum zoologii hr. Ksawerego Branickiego we Fraskati. W 1896 r. warszawski badacz A. Ślusarski zdołał ją opisać i narysować podając dokładne wymiary. Niestety jej los jest nam dziś nieznany, prawdopodobnie zaginęła podczas I Wojny Światowej. Kompleks gospodarstwa rybackiego zaczął popadać w ruinę od roku 1945, kiedy to rozpoczęto budowę nowej trasy komunikacyjnej Lublin – Warszawa przecinając oryginalny zarys stawów, zmniejszając go i dzieląc. W kolejnych latach doszło do wypłyceniai eutrofi zacji niektórych zbiorników. Dopiero rok 1975 przyniósł nieznaczną poprawę poprzez zbudowanie nowych przepływów pomiędzy zbiornikami oraz pogłębieniei oczyszczenie z zalegającego mułu, szlamu i osadów roślinnych.

Przez ponad wiek garbowskie stawy bardzo upodobniły się do naturalnych zbiorników wodnych sukcesywnie zarastając. Przezwiele lat były użytkowane w różny sposób i znajdują się w różnych stadiach sukcesji. Stanowią mozaikę otwartej wody, szuwarów, i różnorodnej roślinności wodnej oraz zagajników porastających groble i niecki stawowe. Wody garbowskich stawów są silnie eutroficzne, to znaczy zawierają dużą ilość związków biogennych: azotanów, siarczanów, fosforanów. Brzegi każdego z czterech stawów otoczone są pasem szuwaru trzcinowo – pałkowego z tatarakiem, jeżówką, trzciną, babką wodną i kniecią błotną. 

 
Kolejną warstwę roślinności stanowi zespół roślin o liściach pływających z:

 

  • rdestem ziemnowodnym, 
  • grążelem żółtym,
  • grzybieniem białym
  • żabiściekiem pływającym.

 


Na powierzchni wody pojawiają się okresowo rzęsa wodna i trójrowkowa – powodując tzw. zakwit wody.
Pływające po stawie: mewy śmieszki, kaczki, łabędzie, perkozy to częsty widok nagarbowskich stawach.

Liczba wyświetleń: 5940
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: