Park Przypałacowy

Park Przypałacowy

25.06.2012

Obejmuje powierzchnię około 3,5 ha. Wiek rosnących tu okazów niektórych drzew sięga 200 lat. Ostatnio przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna (w VI – VII 2003), dla parku w Garbowie objęła oceną 895 drzewi krzewów, należących do 31 gatunków, głównie drzew liściastych stanowiących 98,9% ogółu drzew.

Najliczniej występujące gatunki to:

 

 • grab pospolity, 
 • lipa drobnolistna, 
 • wiązszypułkowy, 
 • jesion wyniosły, 
 • klon pospolity,
 • klon jawor, 
 • jesion pensylwański, 
 • kasztanowiec biały, 
 • olcha czarna, 
 • topola biała, 
 • brzoza brodawkowata.

Z gatunków drzew iglastych zachowały się okazy modrzewia, sosny czarnej, sosny wejmutki, wyginęły niestety występujące niegdyś licznie śnieguliczki, lilaki, jaśminowce. Stwierdzono, że ok. 180 drzew liczy powyżej 80-100 lat. Pochodzi, zatem z pierwszych nasadzeń w parku.


Wśród najstarszych drzew najliczniejsze to:

 

 • lipy drobnolistne, 
 • graby,
 • kasztanowce, 
 • jesiony 
 • olchy. 

 


Okaz jesiona wyniosłego rosnący przy alejce łączącej przejściedla pieszych z SP ZOZ w Garbowie, jest umieszczony w rejestrze pomników przyrody woj. lubelskiego jako pomnik przyrody. Na terenie parku znajduje się około 20 drzew o obwodzie pni ponad 300 cm. Wiosną na parkowych polankach zakwitają zawilce i fiołki, pachnie czeremcha, a nadrzewach zobaczyć można skaczące wiewiórki, gniazda wron, usłyszeć kukułkę czy dzięcioła. Znajdujący się na terenie parku klasycystyczny pałac w kształcie litery H pochodzi prawdopodobnie z roku 1850, historia jego jest związana z postacią Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, jej męża Adama Kazimierza i córki Marii Wittemberskiej, a także jak podają źródła z postacią Jana Nepomucena Jezierskiego. W parku zasługuje na uwagę obelisk poświęcony pamięci pomordowanym w czasie II wojny światowej mieszkańców Garbowa, kamień Kościuszki upamiętniający przemarsz przez Garbów wojsk powstańczych.

Liczba wyświetleń: 3074
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: