Szlak rowerowy po Gminie Garbów - Pętla Północna

Szlak rowerowy po Gminie Garbów - Pętla Północna

17.07.2012

Miłośnicy turystycznych wypraw mogą korzystać z drugiego wytyczonego i oznakowanego szlaku rowerowego, który prowadzi przez najciekawsze miejsca i miejscowości w północnej części gminy Garbów.

SZLAK ROWEROWY PO GMINIE GARBÓW „PÓŁNOCNA PĘTLA” - CZARNY

Szlak rowerowy jest pętlą długości ok. 35 km i biegnie przez: Garbów, Karolin, Leśce, Piotrowice Wielkie, Borków, Kruk, Meszno, Wolę Przybysławską, Przybysławice, Zagrody i kończy się w Garbowie. W zdecydowanej większości są to drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltem lub betonem, o niskim natężeniu ruchu samochodowego.

Dojazd do szlaku można rozpocząć w Garbowie przy Urzędzie Gminy. Na wzgórzu w centrum osady widać malownicze ruiny kościoła pw. św. Wojciecha z XVIII wieku, zwane „Kościeliskiem”. Po wschodniej stronie wzgórza znajduje się lessowy wąwóz. Groblą, która dzieli stawy Pod Pałacem i Irena, dojeżdżamy do parku, gdzie znajduje się późnoklasycystyczny pałac z II połowy XIX w. - wybudowany przez hr. Jana Jezierskiego herbu Nowina. Pałac otoczony jest starodrzewem z kompleksem stawów rybnych. W parku rośnie 31 gatunków drzew, ok. 180 z nich liczy sobie ponad 100 lat, wśród nich okazały jesion, który figuruje w rejestrze pomników przyrody woj. lubelskiego.

Przecinamy szosę nr 17 Lublin-Warszawa i jedziemy drogą asfaltową obok gorzelni w kierunku Borkowa. Skręcamy w prawo na oznakowany czarny szlak. We wsi Karolin za szkołą, sklepem i przystankiem skręcamy w lewo. Drogą asfaltową dojeżdżamy do Lesiec. W głębi parku dwór kryty gontem, wybudowany ok. 1855 r. przez Dionizego Trzcińskiego herbu Rawicz. Stąd pochodzi słynna rzeźbiarka Zofia Trzcińska-Kamińska, której rzeźby znajdują się w garbowskim kościele, i w ponad 70 kościołąch w Polsce. Obecnie własność prywatna J. i J. Stańczaków, którzy w 2008 r. za renowację dworku otrzymali „Laur Konserwatora”. Za parkiem droga wiedzie przez wieś, mijamy wzorowo prowadzone gospodarstwa, sklepy i szkołę podstawową.

Dalej - łącznikiem prowadzącym do szlaku po gminie Jastków, dojeżdżamy do Piotrowic Wielkich. Mijamy kaplicę pw. św. Ap. Piotra i Pawła (budowaną w latach 1982-83r.) i kapliczkę typu domkowego. Po lewej stronie dwór z XIX w., nazywany pałacem, wybudowany przez Ludwika B. Kopcia. W parku wiele starych drzew i piękna aleja grabowa. Obok stawu – figura słupowa nazywana „Matka Boska Dworska”.

Szlak czarny wiedzie dalej pośród pól w kierunku Borkowa. Jedziemy przez wieś, mijamy kapliczkę (fot. str.1) sklep, kaplicę pw. św. Judy Tadeusza (budowana 1982-83r.) i dojeżdżamy do wsi Janów. Na skrzyżowaniu dróg zabytkowa kapliczka przy której odprawiane są nabożeństwa majowe.

Przed nami droga wiodąca wśród pól i lasów. Żyją tu: sarny, dziki, zające, kuropatwy i lisy. Rosną: sosny, świerki, leszczyny, graby, dęby, buki i brzozy. Na początku lata można zbierać jagody i poziomki, a jesienią grzyby (borowiki, podgrzybki, zajączki, kurki i kanie).

Na skraju lasu widoczne zabudowania wioski Kruk, położonej w gminie Kamionka. Zatrzymujemy się przy obelisku - to pomnik upamiętniający miejsce egzekucji 9 mieszkańców tej wioski. 4 czerwca 1943 r. żandarmi niemieccy wyciągnęli z domów i rozstrzelali mężczyzn powyżej 15 roku życia, a wioskę podpalili. Był to odwet za pomoc udzielaną partyzantom. Obelisk i krzyż postawili mieszkańcy. Obok rosną wiekowe dęby. Zbiorowa mogiła pomordowanych znajduje się na cmentarzu w Starościnie.

Dalej drogami leśnymi i polnymi dojeżdżamy do wsi Meszno, położonej już w gminie Garbów. Następnie kierujemy się do Woli Przybysławskiej. Wieś została założona na gruntach wsi królewskiej Przybysławice w XVI wieku. Składa się z kilku części, zwanych dzielnicami: Marianka, Rafa, Wyjezdne, Kępa, Granica, Pod Janowem, Piachy, Orle, Przybysławskie, Zagrody, Stara Wieś, Stegny, Podbór, Zakopaniny, Orlicz. Na tych terenach uprawia się truskawki, tytoń, kozłek lekarski, zboża, ziemniaki. Duży obszar zajmują łąki. Są też sady oraz dwa jeziora na Orliczu – Rejowiec i Duży Ług. We wsi jest szkoła podstawowa, OSP, sklepy i kaplica pw. MB Różańcowej (wybudowana 1981-82).

Drogą asfaltową i utwardzoną jedziemy do Przybysławic, gdzie znajduje się Szkoła Podst. im B. Prusa, gimnazjum, zabytkowe kamienice i budynki po byłej cukrowni. Zatrzymujemy się obok szkoły, za parkanem widoczny zespół ogrodowo-willowy. Klasycystyczny pałacyk w Zagrodach, nazywany dyrektorówką - był kiedyś siedzibą dyrektora Cukrowni „Garbów” (pierwszy dyr. Rupert Łopaciński). Obecnie własność prywatna. Cukrownię wybudował Bohdan Emil Broniewski, kolejnym właścicielem był jego syn Mieczysław Broniewski. W 2004 r. – odbyła się ostatnia kampania cukrownicza, w 2006 r. – zamknięto zakład. Na rogu ulicy sklep spożywczy, za szosą ośrodek zdrowia. Z Zagród drogami utwardzonymi dojeżdżamy do drogi Borków- Garbów gdzie kończymy przejazd.

SCHEMAT SIECI SZLAKÓW ROWEROWYCH W GMINIE GARBÓW I OKOLICACH


Link:

 

Liczba wyświetleń: 3463
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: