PROJEKTY UNIJNE

 

Ogłoszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wokół Lublina

Karta projektowa LGD Kraina Wokół Lublina

02-05-2023

Wypełnione karty proszę złożyć do dnia: 8 maja 2023 roku

Czytaj więcej
LGD

Modernizacja obiektu sportowego poprzez budowę oświetlenia drogowego GTS Zawisza Garbów

09-11-2022

Czytaj więcej
Kanalizacja ul Warszawska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garbowie ul. Warszawska

19-11-2021

Operacja „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garbowie ul. Warszawska” realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

Czytaj więcej
solary

Słoneczny Garbów Etap II realizacja projektu

11-10-2021

realizacja projektu

Czytaj więcej
fundusze unijne

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Garbów

11-10-2021

realizacja projektu

Czytaj więcej
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Garbowie

14-04-2021

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014-2020), Oś Priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Czytaj więcej
PROW

Przebudowa dróg gminnych nr 105965L i 105946L w miejscowości Gutanów.

30-12-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Czytaj więcej
PROW

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku w zabytkowym Zespole Pałacowo-Parkowym w Garbowie - Etap I

29-12-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Czytaj więcej
Fundusze Europejskie

Umowa na przebudowę oczyszczalni ścieków w Garbowie

09-08-2019

kolejne środki unijne dla Gminy Garbów!

Czytaj więcej
Kotły na biomasę - nabór ankiet

Kotły na biomasę - nabór ankiet

16-07-2019

zgłoszenia przyjmujemy do dn. 29 lipca 2019r.

Czytaj więcej
1 2 3 4 ... 15
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: