PROJEKTY UNIJNE

 

herb gminy - stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis informacja

Projekt "Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu...

02-04-2024

realizowany w ramach działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5) Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Czytaj więcej
Z lewej niebieskie pole z kolorowymi gwiazdami, z prawej napis Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

Nowe usługi elektroniczne dla mieszkańców gminy Garbów

02-02-2024

30 stycznia 2024 r. została podpisana umowa na projekt: „Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego” realizowany wspólnie przez gminy: Garbów, Trawniki, Firlej, Krzczonów i Spiczyn w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Czytaj więcej
Zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowo- warsztatowych w ramach projektu "Nasze lokalne dziedzictwo"

Zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowo- warsztatowych w ramach projektu "Nasze lokalne dziedzictwo"

16-01-2024

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności pod nr 81 532 30 65.

Czytaj więcej
Ogłoszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wokół Lublina

Karta projektowa LGD Kraina Wokół Lublina

02-05-2023

Wypełnione karty proszę złożyć do dnia: 8 maja 2023 roku

Czytaj więcej
LGD

Modernizacja obiektu sportowego poprzez budowę oświetlenia drogowego GTS Zawisza Garbów

09-11-2022

Czytaj więcej
Kanalizacja ul Warszawska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garbowie ul. Warszawska

19-11-2021

Operacja „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garbowie ul. Warszawska” realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

Czytaj więcej
solary

Słoneczny Garbów Etap II realizacja projektu

11-10-2021

realizacja projektu

Czytaj więcej
fundusze unijne

Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Garbów

11-10-2021

realizacja projektu

Czytaj więcej
Fundusze Europejskie Program Regionalny

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Garbowie

14-04-2021

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014-2020), Oś Priorytetowa 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Czytaj więcej
PROW

Przebudowa dróg gminnych nr 105965L i 105946L w miejscowości Gutanów.

30-12-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Czytaj więcej
1 2 3 4 ... 15
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: