Kanalizacja ul Warszawska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garbowie ul. Warszawska

19.11.2021

Operacja „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Garbowie ul. Warszawska” realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020

Celem inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Garbów poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej gospodarki ściekowej polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Garbowie przy ulicy Warszawskiej (poza obszarem aglomeracji). Realizacja operacji wpłynie pozytywnie na podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności mieszkalnej i gospodarczej terenów wiejskich.

W ramach tej operacji wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o dług. 1253m. Odcinek tej sieci zostanie włączony do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Garbowie. Koszt wykonania robót budowlanych po udzieleniu zamówienia  publicznego wynosi 381 300 zł. dofinansowanie z UE  63,63 %

Kanalizacja Tablica inf

Powrót

Liczba wyświetleń: 980
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Rządowy fundusz rozwoju dróg

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Program Czyste powietrze Program Czyste powietrze Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki NiskoemisyjnejGospodarowanie odpadami odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Poradnik Interesanta Ikona Podatki bip Zamówienia Publiczne zamowieniaSerwis eNależności  uslugikom Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

okładka pisma Glos Garbowa na zdjęciu nowa siedziba Ośrodka Zdrowia w Garbowie

ZOBACZ AKTUALNY NUMER: styczeń-marzec 2024 (396-398)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: