Cyfrowe Lubelskie

 

 

herb gminy - stojący złoty lew na tle czerwonej tarczy, na dole napis informacja

Projekt "Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu...

02-04-2024

realizowany w ramach działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5) Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Czytaj więcej
Z lewej niebieskie pole z kolorowymi gwiazdami, z prawej napis Fundusze Europejskie dla Lubelskiego

Nowe usługi elektroniczne dla mieszkańców gminy Garbów

02-02-2024

30 stycznia 2024 r. została podpisana umowa na projekt: „Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego” realizowany wspólnie przez gminy: Garbów, Trawniki, Firlej, Krzczonów i Spiczyn w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Czytaj więcej
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: