znaczekWYDAWNICTWA I PUBLIKACJE

WYDAWNICTWA DOKUMENTUJĄCE HISTORIĘ, TRADYCJĘ I DOROBEK KULTURALNY GARBOWA I NAJBLIŻSZYCH OKOLIC
 
Przewodniki i foldery
 
Zielony informator Gminy Garbów

 Zielony informator Gminy Garbów

 

 Spacerkiem po Garbowie

 Spacerkiem po Garbowie

 

Garbowska Nekropolia

Garbowska Nekropolia - ocalić od zapomnienia

 

 

Wydawnictwa książkowe, publikacje

 Kościoły Garbowa

Robert Wójcik, "Kościoły Garbowa", Garbów 1997

Opracowanie zawiera informacje dotyczące dwóch zabytków architektury sakralnej – kościoła pw. św. Wojciecha z XVII wieku oraz obecnej świątyni parafialnej pw. Przemienienia Pańskiego z pocz. XX wieku w Garbowie.

 Wracamy w przeszłość

Wracamy w przeszłość, pod red. Roberta Wójcika, Garbów 1999

Książka zawiera materiały prezentowane na sesji pt. „Wracamy w przeszłość, która jest i której nie ma…” dotyczące Garbowszczyzny. Uzupełnione zostały o artykuł przedstawiający dzieje średniowiecznego Garbowa dr hab. Anny Sochackiej z Katedry Historii Średniowiecza UMCS.

Z dworu i spod strzechy Halina Stępniak, Z dworu i spod strzechy – pamięci wybitnych twórców ziemi garbowskiej, Garbów 2007

Książka prezentuje sylwetki znanych twórców kultury z Gminy Garbów, są to artyści: Zofia Trzcińska-Kamińska, rzeźbiarka oraz twórcy ludowi: Ignacy Dobrzyński, wycinankarz, Aleksander Fijałkowski, malarz, rzeźbiarz, Bronisław Pietrak, artysta kowal, wycinankarz, poeta, prozaik, gawędziarz. Biogramy stanowią bogate studium wiedzy o rodzimych artystach ich koligacjach, pasjach oraz związkach z ziemią garbowską.
Bogucin na przestrzeni wieków Jadwiga i Krzysztof Flisiak, Bogucin na przestrzeni wieków 1396-2008, Bogucin 2008

Książka ukazuje zarys dziejów wsi Bogucin od średniowiecza do czasów powojennych. Przedstawia też historia szkoły, a także życie sportowe, kulturalne i twórczość ludową mieszkańców. W ostatnim rozdziale zamieszczono dawne i nowe fotografie Bogucina oraz jego mieszkańców. 
Siedziby ziemiańskie Siedziby ziemiańskie w krajobrazie ziemi garbowskiej pod red. Haliny Stępniak, Garbów 2008

Książka dokumentuje życie warstwy ziemiańskiej, architekturę dworów szlacheckich od XVII do XX wieku, znajdujących się na terenie Gminy Garbów. Ukazane zostały walory architektoniczne zespołów dworsko-parkowych w Garbowie, Przybysławicach, Leścach, Piotrowicach Wielkich i Gutanowie. Dodatkowo zamieszczono krótkie biogramy właścicieli tych majątków, żyjących pod koniec XIX i na początku XX wieku.
Historia Cukrowni Garbów Robert Wójcik, Historia Cukrowni „Garbów”, Lublin 2010
Monografia przedstawia stuletnią historię fabryki cukru, twórców cukrowni i ludzi, którzy ten zakład rozbudowywali, modernizowali oraz dbali o jego ekonomiczną kondycję. Pokazuje również jak cukrownia oddziaływała przez wiele dziesięcioleci na społeczeństwo Garbowszczyzny.
150 lat szkoły w Garbowie 150 lat Szkoły w Garbowie, pod red. Niny Bartoszcze-Wylaź, Agnieszki Nowak, Marii Reszki, Bożeny Tuszyńskiej-Firlej, Iwony Woźniak, Garbów 2010

Książka wydana została z okazji jubileuszu szkoły w Garbowie. Zawiera historię tej placówki, przedstawia kolejnych kierowników i dyrektorów, funkcję i zadania, jakie pełniła w środowisku. Znajdziemy też wspomnienia nauczycieli i absolwentów garbowskiej szkoły, a także listę nauczycieli oraz kolejnych roczników kończących tę szkołę. Na koniec umieszczono galerię zdjęć związanych z życiem szkoły
 Nasza Mała Ojczyzna Garbowszczyzna Halina Stępniak, Nasza mała ojczyzna – Garbowszczyzna. 20. lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, Garbów 2010

Publikacja została wydana z okazji 20-lecia TPZG i lokalnej gazety „Głos Garbowa”. Składa się z III części. Pierwsza przedstawia genezę powstania Towarzystwa, cele i sposoby działania, najważniejsze inicjatywy społeczno-kulturalne podejmowane w środowisku. Druga w zarysie przedstawia to, co udało się odkryć w ciągu 20 lat działalności TPZG i udokumentować w „Głosie Garbowa” i innych publikacjach. W ostatniej części – prezentowani są znani i mniej znani ludzie, którzy wpisali się w historię ziemi garbowskiej.
Garbów Malowany Halina Stępniak, Garbów malowany – pędzlem, słowem, widziany obiektywem, ubogacony rękodziełem ludowym, Garbów 2011

Książka przedstawia krótkie biogramy uzdolnionych osób pochodzących z Gminy Garbów, interesujących się malarstwem (7 osób), fotografią (1), rzeźbą (1), poezją (3) i twórczością ludową (8). Przedstawione na zdjęciach ich prace, ukazują bogactwo tradycji i ogromny talent drzemiący wśród ludzi mieszkającej na wsi.
Lotnicy Ziemi Garbowskiej Lotnicy Ziemi Garbowskiej, pod red. Wojtka Matusiaka, Warszawa 2012. Wydało Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Książka powstała z inicjatywy Fundacji Historycznej Lotnictwa Polskiego, ze wstępem Haliny Stępniak. Ukazuje historię pięciu lotników pochodzących z ziemi garbowskiej, walczących podczas II wojny światowej w Polskich Siłach Powietrznych w obronie Wielkiej Brytanii. Byli to absolwenci Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie: mjr. pil. Wojciech Kołaczkowski z Moszenek, por. pil. Józef Wójcik z Garbowa. Absolwenci Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy i Krośnie: st. sierż. r-op Tadeusz Świdziński z Zagród, sierż. pil. Jakub Bargiełowski z Garbowa, sierż. pil. Bolesław Wejman z Zagród. Biogramy lotników poprzedza historia dywizjonu, w jakim walczyli.
Zwyczaje i obrzędy ludu garbowskiego Zwyczaje i obrzędy ludy garbowskiego wg Józefa Nakoniecznego. Pojęcia prawne i zwyczaje ludu polskiego wsi Garbów i Miesiące, pow. puławskiego, pod red. Haliny Stępniak, Garbów 2012

Treścią publikacji jest przedruk opracowania Pojęcia prawne i zwyczaje ludu polskiego wsi Garbów i Miesiące, pow. puławskiego, autorstwa Józefa Nakoniecznego, drukowane w czasopiśmie „Wisła” w 1903 i 1904 r. Ze strony redakcji uzupełnione o wstęp i biografię autora, chłopskiego działacza ruchu społecznego i niepodległościowego, trzykrotnego posła do Dumy Państwowej Imperium Rosyjskiego, a także znakomitego mówcy wystąpień społeczno-politycznych, jak również pisarza ludowego i autora prac z zakresu ludoznawstwa.
 Z kart parafialnej kroniki 1912-2012 Z kart parafialnej kroniki – Stulecie Garbowskiej Świątyni 1912-2012, pod red. Niny Bartoszcze-Wylaź, Katarzyny Chabros, Edyty Kożuszek, Garbów 2012

Książka stanowi przedruk kroniki parafialnej, pisanej przez proboszczów w latach od stycznia 1923r do roku 1952, wzbogacona została o przedmowę ks. proboszcza Zenona Małyszka, słowo od redakcji, notki biograficzne kolejnych proboszczów parafii pw. Przemienienia Pańskiego oraz kościół i wydarzenia parafialne w starej fotografii.
 Uparty kowal z Gutanowa

Uparty Kowal z Gutanowa - Opowieść o Bronisławie Pietraku red.  Iwona Woźniak, Lucyna Żak, Garbów 2014


Książka wydana staraniem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych Wektor w Garbowie w ramach operacji pt "Uparty kowal z Gutanowa" - Gawęda o Bronisławie Pietraku. Wydanie publikacji ukazującej życie i dorobek artystyczny twórcy ludowego Bronisława Pietraka z Gutanowa wraz z promocją książki współfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju. Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie realizacji operacji z dnia 22.03.2013 r.

logo

 

 Zachować w pamięci

Zachować w pamięci... historyczne, kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo gminy Garbów i okolic, Garbów 2014 r.

Album wydany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, w ramach operacji "Promocja gminy Garbów i obszaru LGD  poprzez wydanie albumu pt Zachować w pamięci... historyczne, kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo gminy Garbów i okolic" zgodnie z umową przyznania pomocy 01585-6930-UM 0342294/12 z dnia 25.04.2013 r. realizowanej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. 

logo 


Kapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu Ziemi Garbowskiej

 

Kapliczki i krzyże przydrożne w pejzażu Ziemi Garbowskiej, 2014

Wydano staraniem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie. Katalog zawierający dokumentację techniczną i fotograficzną wszystkich obiektów małej architektury sakralnej ziemi garbowskiej. Opracowanie zasięgiem terytorialnym objęło 18 miejscowości: Bogucin, Borków, Garbów, Gutanów, Janów, Karolin, Leśce, Ługów, Meszno, Moszenki, Ożarów, Piotrowice Kolonia, Piotrowice Wielkie, Przybysławice, Sługocin, Wola Przybysławska, Wysokie i Zagrody-na terenie dwóch parafii: Garbów i Garbów-Cukrownia. Łącznie na omawianym obszarze zinwentaryzowano 162 krzyże i 29 kapliczek przydrożnych.

 Wydanie publikacji było współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju.

 logo

Garbowską szkołą się szczycimy – Tajne nauczanie w Garbowie

 

Garbowską szkołą się szczycimy – Tajne nauczanie w Garbowie , Iwona Woźniak, Bożena Tuszyńska-Firlej Garbów 2015

Książka wydana prze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych "WEKTOR" w Garbowie. Publikacja dokumentuje dorobek Państwa Walerii i Władysława  Wachów oraz historię tajnego nauczania w Garbowie

Cztery pory roku na Garbowszczyźnie  

Cztery pory roku na Garbowszczyźnie, red. Halina Stępniak Garbów 2015

Album zdjęć prezentujący krajobrazy: unikalną przyrodę i zabytki Garbowszczyzny. Wydawnictwo oparte na materiałach archiwalnych i współczesnych udostępnionych przez Stanisława Stępniaka członka Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej, wykonawcy setek fotografii promujących Gminę Garbów (w książkach, folderach, pocztówkach, wystawach) oraz na nowych fotografiach nowych wykonanych na potrzeby albumu.

Sercem pisane – o ludziach, zdarzeniach i ziemi garbowskiej

 

„Sercem pisane” – o ludziach, zdarzeniach i ziemi garbowskiej,  2016

Tomik wierszy wybranych Zofii Abramek, wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej.

Znajdziemy w nim spory wybór wierszy i szeroki wachlarz poruszanych tematów. Tytuły poszczególnych rozdziałów zdradzają ich tematykę: Dlaczego piszę? Bliscy i najbliżsi, Wspomnienia o szkole, Dożynkowe nutki, Piękna garbowska ziemia, Z tradycją i modlitwą, Na rabatce życia…Z uśmiechem. W wydanym tomiku odnajdziemy wiele przemyśleń autorki dotyczących własnych przeżyć, współczesnego świata, refleksji nad życiem i zachwytu nad pięknem przyrody ziemi garbowskiej.

Bronisław Pietrak - Zbiór poezji i prozy

 

 

Bronisław Pietrak - Zbiór poezji i prozy, red. Iwona Woźniak, Lucyna Żak. 2017

Projekt „Bronisław Pietrak – Chłopski Piewca Lubelszczyzny, wydanie zbioru poezji i prozy artysty oraz organizacja wojewódzkiego konkursu recytatorskiego” realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych „WEKTOR” w Garbowie z finansowym udziałem: Zarządu Województwa Lubelskiego, Gminy Garbów.

 

Dotknąć błękitu nieba  

Ewa Pochwatka „Dotknąć błękitu nieba”, 2018 r.

Tomik wierszy ukazał się dzięki wsparciu finansowym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej. Autorka zebrała w nim utwory w rozdziałach: I. Poezji rajski śpiew, II. Rodzinne dzieje, III. Doświadczenia duszy, IV. Poszukiwanie drogi rzeczywistej, V. Szlakiem nadziei, VI. Ukłon dla Stwórcy, VII. Wspomnienia o szkole, VIII. Moja mała Ojczyzna, IX. Takie sobie osobliwości.  

W prezentowanym tomiku „Dotknąć błękitu nieba” odnajdziemy utwory pełne refleksji na temat życia, przemijania, cierpienia, ludzkiej godności, piękna przyrody. Moc poezji wypływa z wrażliwego serca i czystej duszy autorki, zawarta jest, jak sama mówi „w myśli, co wzlata dumnie w górę”

 

Miejsca pamięci w Gminie Garbów  

 

Halina Stępniak „Miejsca pamięci w Gminie Garbów”, 2022 r.

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowym Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Garbowskiej i jest próbą przybliżenia Czytelnikom 11 miejsc pamięci narodowej i 21 innych miejsc pamięci na terenie Gminy Garbów, które zostały w różny sposób upamiętnione. 

Pomniki i tablice pamięci, kapliczki zachowane w krajobrazie ziemi garbowskiej, wzniesione z inicjatywy władz gminnych, kombatantów oraz mieszkańców są częścią naszej historii. W publikacji, poza fotografiami i opisami wydarzeń, zostały zamieszczone sprawozdania z uroczystości odsłonięcia pomników i tablic, znalazły się też krótkie biogramy ludzi, którzy swoją postawą i codzienną pracą wcielali w życie ideały patriotyzmu i umiłowania ojczyzny. Znajomość tych osób, przyczyni się do utrwalenia szacunku dla dokonań minionych pokoleń i ludzi godnych najtrwalszej pamięci.


© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: