ORKIESTRY, CHÓRY, ZESPOŁY MUZYCZNE

Na terenie gminy Garbów działa 11 Kół Gospodyń Wiejskich, skupiających ponad 100 kobiet, które uważają, że warto działać wspólnie na rzecz swojego środowiska.

Lata, w jakich założono KGW w Gminie Garbów:

 • w 1935 r. KGW w Garbowie,
 • w 1935 r. KGW w Woli Przybysławskiej,
 • w 1945 r. KGW w Gutanowie,
 • w 1956 r. KGW w Piotrowicach Wielkich,
 • w 1961 r. KGW w Karolinie,
 • w 1962 r. KGW w Bogucinie,
 • w 1962 r. KGW w Leścach,
 • w 1969 r. KGW w Borkowie,
 • w 1965 r. KGW w Janowie,
 • w 1960 r. KGW w Zagrodach, reaktywowane w 2013 r.
 • w 1960 r.KGW w Przybysławicach, reaktywowane w 2000 r.

Garbowskie gospodynie najpiękniej prezentują się w strojach na corocznych dożynkach gminno-parafialnych, mają też swoje święto organizowane 8 marca pod nazwą Dzień Kobiet na Ludowo. Panie znane są w regionie z misternych i pięknych wieńców dożynkowych. Za ich wykonanie zdobywają pierwsze miejsca na dożynkach gminnych, powiatowych, wojewódzkich a nawet ogólnopolskich.

Gospodynie z Garbowa w 2013 r. w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy - zajęły I miejsce w Polsce, a w roku 2016 I miejsce w województwie lubelskim. Panie z Garbowa znane są też jako „Garbowskie kwiaciarki” wykonują bukiety i kwiaty z bibuły i krepiny. Z kolei gospodynie z Lesiec działają w amatorskim teatrze, wystawiają z niezwykłym poczuciem humoru sztuki obrzędowe.

Panie z KGW z Gutanowa znane są z „Kabaretu Sami Swoi nie ma Mocnych” oraz wykonywanych pająków ze słomy. Członkinie kół z Piotrowic Wielkich, Przybysławic, Zagród, Janowa, Woli Przybysławskiej – występują jako zespoły śpiewacze.

Nasze gospodynie są bardzo zdolne, co roku wykonują wielkie palmy na Niedzielę Palmową, a na Wielkanoc malują pisanki, na Boże Narodzenie stroją choinki w ozdoby z bibuły własnoręcznie wykonane, oprócz tego szydełkują, wyszywają, robią biżuterię i prace w technice decupage.

Podczas obchodów świąt narodowych 3 Maja i 11 Listopada oraz świąt kościelnych angażują się w ich oprawę i pięknie prezentują się w strojach ludowych. Dzisiejsze organizacje kobiece aktywnie uczestniczą w życiu społecznym gminy i regionu lubelskiego. Pielęgnują dawne tradycje, są kreatywne i przedsiębiorcze. Szkolą się na kursach, działają we władzach samorządowych, prowadzą małą gastronomię, sprzedają wyroby rękodzieła ludowego. Swoją aktywnością wzbogacają lokalną kulturę i jednocześnie budują nowy obraz aktywnego społeczeństwa, sięgają po środki finansowe z UE na realizację planów i zamierzeń w swoich małych ojczyznach.

KGW z Bogucina powstało w 1962 r. Funkcję przewodniczącej pełni – Krystyna Smolak, do koła należy 16 kobiet. Członkinie są mistrzyniami w wykonaniu oryginalnych, współczesnych wieńców dożynkowych, za które są nagradzane na dożynkach gminnych i powiatowych. Wykonują też piękne, wielkie palmy wielkanocne, ubierają choinki w kościele parafialnym w ozdoby wykonane z bibuły.


KGW z Borkowa - powstało w 1960 r. z inicjatywy Józefy Stasiak. Obecnie przewodniczącą jest Krystyna Łaszcz. W początkowym okresie zespół miał w swoim repertuarze obrzędy ludowe. W 1997r. zdobyły I miejsce za widowisko „Swaty” w Konkursie Zespołów Obrzędowych Lubelszczyzny, otrzymały nagrodę pieniężną i dyplom Ministra Kultury i Sztuki.

W 1997r. zajęły IV miejsce w IX Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Wsi, za program artystyczny. KGW otrzymało dyplom, nagrodę pieniężną i odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”.

W 2001r. I miejsce za wieniec współczesny na Dożynkach Powiatowych w Radawcu i II miejsce na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu. W 2013 r. wystąpiły dwie panie z wieńcem dożynkowym. Obecnie ze względów zdrowotnych panie zawiesiły działalność.


KGW z Garbowa, założone w 1935 r. z inicjatywy kobiet i Jana Sobiesiaka, działacza społecznego. Pierwszą przewodniczącą była Zuzanna Wójcik. Obecnie zespół liczy 22 osoby. Przewodniczącą Koła jest Danuta Kulik. KGW w 2015 r. obchodziło jubileusz 80-lecia działalności.

Członkinie znane są w swoim środowisku z tego, są mistrzyniami w wykonywaniu wieńców tradycyjnych. Zdobyły wiele nagród na dożynkach gminnych, powiatowych, wojewódzkich. W 2013 r. ich wieniec na Dożynkach Ogólnopolskich - Prezydenckich w Spale zajął I miejsce. Panie słyną też jako „Garbowskie kwiaciarki” wykonują kwiaty z krepiny i bibuły, bukiety, drzewka różane. Ich dzieła urzekają barwami, pomysłowością a przede wszystkim niesłychaną dokładnością. Swoje, cieszące się zainteresowaniem, prace prezentują również na imprezach powiatowych i wojewódzkich. Pięknie śpiewają i układają wiersze i piosenki okolicznościowe. 


KGW z Gutanowa powstało w 1945 r. Do Koła należy 11 kobiet, od 2008 r. przewodniczącą jest Jadwiga Kotulska. Gospodynie wykonują tradycyjne wieńce dożynkowe W kole działa wiele uzdolnionych kobiet, które chętnie występują na scenie. Panie: Barbara Adamska i Cecylia Burekaktywnie działają w Kabarecie „Sami Swoi - nie ma Mocnych”, ich satyryczne teksty bawią publiczność od wielu lat. W 2015 r. roku Koło obchodziło Jubileusz 70-lecie działalności.


KGW z Janowa założone zostało w 1965 r. pierwszą przewodnicząca została Zofia Stypuła, a do Koła należało 40 kobiet. W 1974r. przewodniczącą została Helena Misztal. W 1982 r. prowadzenie Koła przejęła Krystyna Pikul, po dwóch latach przewodniczącą została Elżbieta Bednarczyk, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Członkinie wykonują palmy wielkanocne, wieńce dożynkowe, uczestniczą w uroczystościach kościelnych i gminnych. Obecnie do Koła należy 7 kobiet. W 2016 r. Koło było współgospodarzem dożynek. 


KGW z Karolina powstało w 1961 r. Od 1997 r. przewodnicząca była Janina Wiejak. Panie działały na rzecz swojej wioski, brały udział w dożynkach, robiły wieńce dożynkowe, palmy. Do Koła należało 7 osób. W 2010 r. brały udział w dożynkach z wieńcem w kształcie krzyża. Od kilku lat KGW zawiesiło swoją działalność.


KGW z Leściec powstało w 1962 r. Do Koła należy 14 kobiet. Od 2008 r. funkcję przewodniczącej pełni Bożena Grabarz. Panie wykonują współczesne wieńce dożynkowe, wysokie palmy wielkanocne. Członkinie od 2008 r.działają w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Leśce.W 2010 r. założyły Grupę Teatralną. Wystawiły już 8 widowisk ukazujących zwyczaje dawnej wsi – „Ocalić od zapomnienia”, „Jasełka”, „Zaręczyny na grochowinie”, „Narodziny i chrzest”, „Wesele Jantka i Mani”, „Klin”, „Prządki”, „A ty babo ze wsi – siedź”. Co roku (w lipcu) organizują Festyn Rodzinny, który cieszy się wielkim powodzeniem. 


KGW w Piotrowic Wielkich powstało w 1956 r. Do Koła należy 7 kobiet. Przewodniczącą jest Stanisława Grażyna Skałecka. Zespół śpiewaczy, ma w swoim repertuarze pieśni ludowe i okolicznościowe, panie wykonują też piękne współczesne wieńce dożynkowe, palmy wielkanocne, przystrajają kaplicę na uroczystości kościelne. W październiku 2016 r. Koło obchodziło 60-lecie działalności.  


KGW z Przybysławic założone w 1937 r. przewodniczącą była Helena Kozak. W 2000 r. przewodniczącązostała Ewa Zając. Od 2014 r. funkcję przewodniczącej pełni Agnieszka Kozak. Do koła należy 15 kobiet i 5 panów. Członkinie śpiewają, wykonują wieńce dożynkowe, noszą feretrony w kościele parafialnym Garbów-Cukrownia. Biorą udział w festiwalach piosenki religijnej (w Markuszowie i Zagrodach). W okresie zimowym kolędują, a latem urządzają Festyn Rodzinny na placu cukrownianym w Przybysławicach.   


KGW z Woli Przybysławskiej powstało w 1935 r. Członkinie wykonują palmy, wieńce dożynkowe, współpracują z OSP w swoim środowisku, przystrajają kaplice na uroczystości kościelne. Do Koła należy 12 członkiń, przewodniczącą jest Grażyna Adamczyk. W listopadzie 2015 r. obchodziło jubileusz 80-lecia powstania i działalności. 


KGW z Zagród – założone w 1960 r. przewodniczącą była Henryka Świazdek. W 2012 r. Koło zostało reaktywowane, przewodniczącą została Małgorzata Leszek, do KGW należy 16 kobiet. Panie śpiewają, wykonują wieńce dożynkowe, w czasie świąt kościelnych na procesjach noszą feretrony. Pięknie prezentują się w swoich strojach ludowych.


Dzięki naszym paniom bogate tradycje ziemi garbowskiej nie zostaną zapomniane, a o swoich korzeniach będą pamiętały przyszłe pokolenia.

Opracowała: Halina Stępniak
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: