Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku.

07.03.2017

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Garbów do dnia 28 marca 2017r. do godz. 15:30

Liczba wyświetleń: 1918
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: