Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna

17.07.2012

Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie

Biblioteka w której obowiązki dyrektora pełni Pani Ewa Szczuka posiada trzy filie:

 • w Bogucinie ,
 • w Piotrowicach Wielkich,
 • biblioteka publiczno - szkolna w Przybysławicach

Kadra: cztery osoby pracujące na 3 i 1/4 etatu, trzy osoby z przygotowaniem średnim bibliotekarskim, jedna osoba z przygotowaniem wyższym bibliotekarskim 

Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie liczą 16282 woluminów.

 • filia w Bogucinie - 4997 wol.
 • filia w Piotrowicach Wielkich - 4745 wol.
 • publiczno- szkolna biblioteka w Przybysławicach - 2863 wol.

Czytelnictwo:

 • Bibliotekę w Garbowie odwiedza 876 osób,
 • filię w Bogucinie - 222 osoby,
 • filię w Piotrowicach - 219 osób,
 • publiczno - szkolną bibliotekę w Przybysławicach - 605 osób. 

Razem na terenie gminy :1922 czytelników (dane za 2001 rok)

Działalność oświatowa i kulturalna na rzecz środowiska lokalnego:

 • imprezy cykliczne i stała działalność w tym: 
  - coroczny Dzień Kobiet na Ludowo -prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich, 
  - 2 razy w tygodniu zajęcia aerobiku dla kobiet, 
  - rytmika dla dzieci 6-10 lat, 
  - zespół tańca nowoczesnego Volumen, 
  - współorganizowanie Dni Garbowa
 • wystawy fotografii i inne , spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i np. ekologiczne, uczestnictwo w konkursach dla bibliotek organizowanych przez Wojewódzką i Powiatowa Bibliotekę Publiczną.

Liczba wyświetleń: 5035
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: