Zapowiedź czwartego naboru wniosków na utylizację wyrobów azbestowych

Zapowiedź czwartego naboru wniosków na utylizację wyrobów azbestowych

29.07.2019

w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”

W związku z otrzymaną informacją od realizatora projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 informuję, iż jesienią planowany jest kolejny IV nabór wniosków na utylizację wyrobów azbestowych.

Dokładny termin naboru będzie podany do publicznej wiadomości i w tym czasie będzie można dokonać zgłoszenia.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

W przypadku zgłoszeń na demontaż wyrobów azbestowych Prosimy o kompletowanie niezbędnych dokumentów stanowiących załącznik do zgłoszenia.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Garbów  tel. 81 5018032  oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok po kroku.

Liczba wyświetleń: 1044

 

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: