Lista miejsc zbierania odpadów
Miejsce Odbioru Odpadów Rodzaj odpadów Adres punktu Firma odbierająca
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady Krakowskie Przedmieście 61, 21-080 Garbów P.H.U EKO-TRANS Cezary Kubacki, Wielkie 90, Abramów
 j.w odpady niebezpieczne , przeterminowane leki, chemikalia, odpady powstające w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, akumulatory, elektroodpady , meble i inne gabaryty, zużyte opony , odpady budowlane tekstylia j.w j.w
Urząd Gminy Garbów zużyte baterie Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów Raba Organizacja Odzysku S.A. ul. Kubickiego 19/16, Warszawa
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: