Lista miejsc zbierania odpadów
Miejsce Odbioru Odpadów Rodzaj odpadów Adres punktu Firma odbierająca
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady

Łąkowa 4,   21-080 Garbów

P.H.U EKO-TRANS Cezary Kubacki, Wielkie 90, Abramów
 j.w odpady niebezpieczne , przeterminowane leki, chemikalia, odpady powstające w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, akumulatory, elektroodpady , meble i inne gabaryty, zużyte opony , odpady budowlane tekstylia j.w j.w
Urząd Gminy Garbów zużyte baterie Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów Raba Organizacja Odzysku S.A. ul. Kubickiego 19/16, Warszawa
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: