Zgodnie z uchwałą od dnia 1 kwietnia 2020 roku zmienia się sposób liczenia i wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami t.j:
 
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości miesięcznie:
a) od gospodarstwa domowego 1 osobowego 20 zł;
b) od gospodarstwa domowego 2 osobowego 36 zł;
c) od gospodarstwa domowego 3 osobowego 51 zł;
d) od gospodarstwa domowego 4 osobowego 64 zł;
e) od gospodarstwa domowego 5 osobowego 75 zł;
f) od gospodarstwa domowego 6 osobowego 84 zł;
g) od gospodarstwa domowego 7 osobowego i większej ilości osób 90 zł.
 
2. Jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie, stawka opłaty będzie dwukrotnie wyższa.
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: