DANE STATYSTYCZNE

 

Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012

Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012

29-07-2014

Przygotowany przez Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Lublinie we współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego.

Czytaj więcej

Dane o Gminie Garbów z Głównego Urzędu Statystycznego oddział w Lublinie z 2012 roku


 Użytki rolne stanowią ponad 80% powierzchni gminy.

Struktura użytkowania gruntów:

Rodzaj użytku

Powierzchnia w ha

Grunty orne

6 890

Sady

134

Łąki

1 120

Pastwiska

199

Użytki rolne razem

8 343

Lasy

1194

Pozostałe

705

Powierzchnia gruntów ogółem

10 242

 

Dominują tutaj gleby lessowe, jedynie w północnej części gminy występują gleby piaszczyste. 
Do I-III klas bonitacyjnych zaliczane jest 63,3% gruntów ornych i 72% użytków zielonych.

Klasy gruntów ornych:

Klasa gleby

Powierzchnia w ha

Udział w gruntach ornych w %

I

62

0,90

II

1625

23,58

III a

1719

24,95

III b

942

13,67

IV a

959

13,92

IV b

628

9,11

V

544

7,90

VI

406

5,89

VI RZ

5

0,07 

Hodowla zwierząt opiera się głównie na trzodzie chlewnej, w podobnym stopniu hoduje się tu bydło.

Hodowla:

RODZAJ HODOWLI

ILOŚĆ SZTUK

I. Bydło ogółem

4223

w tym krowy

2782

II. Trzoda chlewna

4628

w tym lochy

576

III. Konie

160

Na terenie gminy uprawia się głównie: pszenicę, buraki cukrowe i ziemniaki. 
Stosunkowo duży udział ma również produkcja owoców: jabłek, wiśni, malin, porzeczek, na terenach piaszczystych istnieją liczne plantacje truskawek.

 
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: