PRZYPOMINAMY - Drugi nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2018 roku

PRZYPOMINAMY - Drugi nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2018 roku

31.10.2018

Urząd Gminy Garbów przyjmuje wnioski do dnia 30 listopada 2018 roku

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok pop kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru. Z uwagi na ważność umów z firmami usuwającymi azbest do końca roku 2019, proces ten będzie przebiegał płynnie, bez opóźnień.

Film promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=0ZQ5zsH9zic

Dodatkowe informacje oraz wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Garbów, pani Edyta Daniel, pokój nr 01, tel. 81 50-18-032

Regulamin dobrowolnego przystąpienia do Projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”...

Zgłoszenie lokalizacji materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy...

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz ze stosownym oświadczeniem...

Liczba wyświetleń: 1799

 

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: