Nowy nabór wniosków na usuwanie azbestu

Nowy nabór wniosków na usuwanie azbestu

25.11.2015

Wójt Gminy przypomina że w dniach 2-30 listopada 2015 roku przyjmowane będą wnioski na usuwanie azbestu

Urząd Gminy Garbów informuje, że od dnia 2 listopada 2015 do dnia 30 listopada 2015 roku rozpocznie  się ostatni nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

 

Dotychczas z dofinansowania skorzystało 296 gospodarstw z terenu naszej gminy

 

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Garbów – pokój nr 01, tel. 81 5018 032 oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

 

 Wniosek 

Liczba wyświetleń: 3327

 

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: