azbest

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

28.01.2022

VI Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia dnia 31 stycznia 2022 r do 8 lutego 2022 r

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu VI  naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. 
 
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia dnia 31 stycznia 2022 r do 8 lutego 2022 r  
 
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. 
 
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie https://azbest.lubelskie.pl/
 
Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: https://azbest.lubelskie.pl/ – Zakładka Usuń azbest – Przewodnik Krok po kroku.
 
 
 

Liczba wyświetleń: 659

 

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: