INFORMACJE WÓJTA GMINY

 

Zdjęcie Artykułu

Informacja Wójta Gminy Garbów o wyborze oferentów zakwalifikowanych do realizacji zadań publicznych w 2018 roku

08-02-2018

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Przerwa w dostawie wody w dniu 08.02.2018 r.

07-02-2018

całkowite wyłączenie wody w Garbowie w godz 8.00 - 13.00

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Przerwa w dostawie wody w dniu 02.02.2018 r.

01-02-2018

całkowite wyłączenie wody w Wólce Lesieckiej w godz 8.00 - 13.00

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Przerwa w dostawie wody 31.01.2018 r.

29-01-2018

całkowite wyłączenie wody w części Garbowa i Bogucina, w godzinach 8.00 - 13.00

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Przerwa w dostawie wody 19.01.2018 r.

18-01-2018

całkowite wyłączenie wody w części Garbowa i Bogucina, w godzinach 8.00 - 11.00

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Ogłoszenie w sprawie udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

09-01-2018

Wójt Gminy Garbów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

08-12-2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Garbów o podaniu wykazu do publicznej wiadomości.

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego...

17-11-2017

Zapoznanie się z dokumentacją oraz składanie wniosków dotyczących działek objętych zmianą - w siedzibie Urzędu Gminy Garbów.

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla Seniorów

21-09-2017

mieszkańców Gminy Garbów w wieku 65+

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Spotkanie informacyjne dotyczące problematyki planowania przestrzennego w Gminie Garbów

11-05-2017

w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Czytaj więcej
Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na obchody Święta Narodowego 3 Maja 2017

28-04-2017

Wójt i Rada Gminy Garbów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Garbów na obchody Święta Narodowego 3 Maja.

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6 7
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
bigboxbg

Głos Garbowa

Od lutego 1991 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej wydaje "Głos Garbowa" - miesięcznik na łamach którego zamieszczane są informacje dotyczące wydarzeń w gminie i regionie, prezentowana jest wielowiekowa historia, a także twórczość artystyczna mieszkańców.

POBIERZ AKTUALNY NUMER: grudzień 2019 (348)

© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: