GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie
Biblioteka w której obowiązki dyrektora pełni Pani Ewa Szczuka posiada trzy filie:
 • w Bogucinie,
 • w Piotrowicach Wielkich,
 • biblioteka publiczno - szkolna w Przybysławicach.
Kadra: cztery osoby pracujące na 3 i 1/4 etatu, trzy osoby z przygotowaniem średnim bibliotekarskim, jedna osoba z przygotowaniem wyższym bibliotekarskim 

Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie liczą 16282 woluminów.
 • filia w Bogucinie - 4997 wol.
 • filia w Piotrowicach Wielkich - 4745 wol.
 • publiczno- szkolna biblioteka w Przybysławicach - 2863 wol.
Czytelnictwo:
 • Bibliotekę w Garbowie odwiedza 876 osób,
 • filię w Bogucinie - 222 osoby,
 • filię w Piotrowicach - 219 osób,
 • publiczno - szkolną bibliotekę w Przybysławicach - 605 osób. 
Razem na terenie gminy: 1922 czytelników (dane za 2001 rok).

Działalność oświatowa i kulturalna na rzecz środowiska lokalnego:
 • Imprezy cykliczne i stała działalność w tym: 
  • coroczny Dzień Kobiet na Ludowo - prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich, 
  • 2 razy w tygodniu zajęcia aerobiku dla kobiet, 
  • rytmika dla dzieci 6-10 lat, 
  • zespół tańca nowoczesnego Volumen, 
  • współorganizowanie Dni Garbowa.
 • Wystawy fotografii i inne, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i np. ekologiczne, uczestnictwo w konkursach dla bibliotek organizowanych przez Wojewódzką i Powiatową Bibliotekę Publiczną.
 
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: