GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie
Biblioteka w której obowiązki dyrektora pełni Pani Ewa Szczuka posiada trzy filie:
 • w Bogucinie,
 • w Piotrowicach Wielkich,
 • biblioteka publiczno - szkolna w Przybysławicach.
Kadra: cztery osoby pracujące na 3 i 1/4 etatu, trzy osoby z przygotowaniem średnim bibliotekarskim, jedna osoba z przygotowaniem wyższym bibliotekarskim 

Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie liczą 16282 woluminów.
 • filia w Bogucinie - 4997 wol.
 • filia w Piotrowicach Wielkich - 4745 wol.
 • publiczno- szkolna biblioteka w Przybysławicach - 2863 wol.
Czytelnictwo:
 • Bibliotekę w Garbowie odwiedza 876 osób,
 • filię w Bogucinie - 222 osoby,
 • filię w Piotrowicach - 219 osób,
 • publiczno - szkolną bibliotekę w Przybysławicach - 605 osób. 
Razem na terenie gminy: 1922 czytelników (dane za 2001 rok).

Działalność oświatowa i kulturalna na rzecz środowiska lokalnego:
 • Imprezy cykliczne i stała działalność w tym: 
  • coroczny Dzień Kobiet na Ludowo - prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich, 
  • 2 razy w tygodniu zajęcia aerobiku dla kobiet, 
  • rytmika dla dzieci 6-10 lat, 
  • zespół tańca nowoczesnego Volumen, 
  • współorganizowanie Dni Garbowa.
 • Wystawy fotografii i inne, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i np. ekologiczne, uczestnictwo w konkursach dla bibliotek organizowanych przez Wojewódzką i Powiatową Bibliotekę Publiczną.
 
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów
- kolektory i fotowoltaikaekoenergia
Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Garbów Mapa
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: