GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie
Biblioteka w której obowiązki dyrektora pełni Pani Ewa Szczuka posiada trzy filie:
 • w Bogucinie,
 • w Piotrowicach Wielkich,
 • biblioteka publiczno - szkolna w Przybysławicach
Kadra: cztery osoby pracujące na 3 i 1/4 etatu, trzy osoby z przygotowaniem średnim bibliotekarskim, jedna osoba z przygotowaniem wyższym bibliotekarskim 

Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie liczą 16282 woluminów.
 • filia w Bogucinie - 4997 wol.
 • filia w Piotrowicach Wielkich - 4745 wol.
 • publiczno- szkolna biblioteka w Przybysławicach - 2863 wol.
Czytelnictwo:
 • Bibliotekę w Garbowie odwiedza 876 osób,
 • filię w Bogucinie - 222 osoby,
 • filię w Piotrowicach - 219 osób,
 • publiczno - szkolną bibliotekę w Przybysławicach - 605 osób. 
Razem na terenie gminy :1922 czytelników (dane za 2001 rok)

Działalność oświatowa i kulturalna na rzecz środowiska lokalnego:
 • imprezy cykliczne i stała działalność w tym: 
  - coroczny Dzień Kobiet na Ludowo - prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich, 
  - 2 razy w tygodniu zajęcia aerobiku dla kobiet, 
  - rytmika dla dzieci 6-10 lat, 
  - zespół tańca nowoczesnego Volumen, 
  - współorganizowanie Dni Garbowa
 • wystawy fotografii i inne, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i np. ekologiczne, uczestnictwo w konkursach dla bibliotek organizowanych przez Wojewódzką i Powiatowa Bibliotekę Publiczną.
 
Ochrona Danych Osobowych Ochrona Danych Osobowych Ekoenergia dla Gminy Garbów ekoenergia Projekty Unijne unia Plan gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki Niskoemisyjnej Odpady po nowemu odpady E-Odpady kosz Film Promocyjny film Ogłoszenia Sołeckie ogloszenie Biuletyn Informacji Publicznej bip Zamówienia Publiczne zamowienia Platforma Usług Komunalnych
- wodomierze uslugikom
Multimedialna Izba Tradycji unia LGD Kraina Wokół Lublina lgd Galeria Zdjęć galeria Monitor Polski orzel Dzienniki Urzędowe orzel E- mapa Gminy Garbów Mapa
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: