Projekty twarde  inwestycyjne realizowane w Gminie Garbów

Projekty twarde inwestycyjne realizowane w Gminie Garbów

22.07.2012

 

L.p. Nazwa projektu Okres realizacji Wartość projektu Dofinansowanie przyznane Dofinansowanie do pozyskania Źródło dofinansowania
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbów etap II i etap IV 2009-2013 9 462 086 zł 4 164 250 zł   UE - RPO WL 
2. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Garbów 2010 1 888 831 zł 1 062 071 zł   UE - PROW
3. Zakup samochodu dla OSP Garbów 2010 719 040 zł 719 040 zł   UE - RPO WL 
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Przybysławicach 2010 442 372 zł 200 000 zł   Ministerstwo Sportu i Turystyki
5. Budowa drogi gminnej "młyńskiej" w Garbowie 112431L  2010 691 445 zł 350 000 zł   Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
6. Przebudowy i remonty dróg (wąwozowe i popowodziowe)  2006-2010 1 367 875 zł 1 094 300 zł   dotacje z MSWiA
7. Multimedialna Izba Tradycji w Garbowie 2010-2011 31 566 zł 20 417 zł   UE - PROW LEADER
8. LGD dla dzieci: Plac zabaw i festyn rodzinny w Garbowie 2010-2011 34 956 zł 22 157 zł   UE - PROW LEADER
9. Zagospodarowanie otoczenia wokół Pałacu w Garbowie 2011 1 037 845 zł 500 000 zł   UE - PROW
10. Zagospodarowanie działki Nr 730/4 w miejscowości Bogucin na cele rekreacyjne i integracyjne 2011 121 934 zł   79 498 zł UE - PROW LEADER
11. Rewitalizacja budynku Pałacu w Garbowie - etap I: prace zabezpieczające trwałość budynku wraz z remontem dachu i elewacji  2008 1 203 731 zł 355 513 zł   UE - ZPORR
12. Budowa drogi gminnej 105915L w Woli Przybysławskiej 2011 621 000 zł   310 000 zł Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
13. Budowa kanalizacji sanitarnej - Etap I 2007 1 264 149 zł 879 873 zł   UE - ZPORR
    RAZEM: 18 886 830 zł 9 367 621 zł 389 498 zł  
             
Projekty Partnerskie inwestycjyjne realizowane przez Gminię Garbów
L.p. Nazwa projektu Okres realizacji Wartość projektu Dofinansowanie przyznane Dofinansowanie do pozyskania Źródło dofinansowania
1. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Lubelskiego 2009-2011 402 613 zł 342 221 zł   UE - RPO WL 
2. Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji 2011-2012 79 561 zł   67 627 zł UE - RPO WL 
3. Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego" 2011-2012 295 024 zł   206 516 zł UE - RPO WL 
4. Urządzenie miejsca wypoczynku dla turystów i mieszkańców Gutanowa 2011 25 788 zł 18 051 zł   UE - PROW LEADER
5. Przebudowa drogi powiatowej Garbów - Wola Przybysławska (udział Gminy Garbów) 2009 2 900 000 zł 622 000 zł   Nardowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
6. Przebudowa drogi powiatowej Garbów - Borków, wraz z chodnikiem (udział Gminy Garbów) 2008 2 740 000 zł 1 300 000 zł   środki własne/partnerstwo z Starostwem Powiatowym w Lublinie
7. Przebudowa drogi powiatowej Karolin-Borków-Janów (udział Gminy Garbów) 2010 850 000 zł 422 433 zł   środki własne/partnerstwo z Starostwem Powiatowym w Lublinie
8. Budowa chodnika i parkingu przy drodze powiatowj obok stacji CPN w Garbowie 2009 100 000 zł 54 500 zł   środki własne/partnerstwo z Starostwem Powiatowym w Lublinie
9. Przygotowanie dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę chodników przy drodze krajowej w Przybysławicach i Bogucinie 2010 97 770 zł -   środki własne/partnerstwo z GDDKiA
    RAZEM: 7 490 756 zł 2 759 205 zł 274 143 zł  

Liczba wyświetleń: 1917
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: