LGD "Kraina wokół Lublina" - Uwaga Przedsiębiorcy!

LGD "Kraina wokół Lublina" - Uwaga Przedsiębiorcy!

03.07.2017

spotkania informacyjne z elementami warsztatów

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" w zakresie:

- Podejmowania działalności gospodarczej

- Rozwijania działalności gospodarczej

- Tworzenia Inkubatorów Przetwórstwa Produktów Lokalnych

zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych z elementami warsztatów dla wnioskodawców, które odbędą się zgodne z harmonogramem podanym poniżej.

Tematem spotkania będą:

- Zasady przyznawania pomocy, oceny i wyboru operacji przez LGD (interpretacja poszczególnych kryteriów oceny stosowanych przez Radę LGD „Kraina wokół Lublina");

- Sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;

- Zasady wypełniania Biznesplanu.

 

Harmonogram spotkań

 

Temat

spotkania

Data realizacji

Godzina

Miejsce realizacji

Forma realizacji

Grupa docelowa

1

Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

10 lipca 2017r.

15.00

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”,  ul. Narutowicza 37/5 Lublin

 

Spotkanie informacyjne,

 

warsztaty

 

Osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej – mieszkańcy obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”

2

Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz Tworzenia Inkubatorów Przetwórstwa Produktów Lokalnych

11 lipca 2017r.

15.00

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5 Lublin

Spotkanie informacyjne,

warsztaty

Przedstawiciele podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina (mikro i małe przedsiębiorstwa);

Osoby fizyczne oraz przedstawiciele innych podmiotów planujące utworzyć Inkubator Przetwórstwa Produktów Lokalnych

3

Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

13 lipca 2017r.

13.00

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”,  ul. Narutowicza 37/5 Lublin

Spotkanie informacyjne,

warsztaty

Osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej – mieszkańcy obszaru LGD „Kraina wokół Lublina

4

Zasady przyznawania pomocy oraz sporządzania wniosków i biznesplanów w zakresie rozwoju działalności gospodarczej oraz Tworzenia Inkubatorów Przetwórstwa Produktów Lokalnych

14 lipca 2017r.

13.00

Biuro LGD „Kraina wokół Lublina”,  ul. Narutowicza 37/5 Lublin

Spotkanie informacyjne,

warsztaty

Przedstawiciele podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina (mikro i małe przedsiębiorstwa);

Osoby fizyczne oraz inne podmioty planujące utworzyć Inkubator Przetwórstwa Produktów Lokalnych

 

Link do strony LGD:

http://krainawokollublina.pl/index.php/aktualnosci/667-uwaga-przedsiebiorcy-spotkania-informacyjne-z-elementami-warsztatow

Liczba wyświetleń: 1944
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: