FILM promocyjny o projekcie Budowa kanalizacji

FILM promocyjny o projekcie Budowa kanalizacji

17.05.2013

Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbów etap II i etap IV"

Zapraszmy do oglądania filmu informacyjno-promocyjnego z postępów inwestycji.    LINK

 

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbów Etap II i Etap IV” Współfinansowany w Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego , OŚ PRIORYTETOWA VI: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kat. I. Gospodarka wodno-ściekowa

Logotypy RPO WL

Liczba wyświetleń: 2045
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: