Projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbów Etap II i Etap IV

Projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbów Etap II i Etap IV

24.04.2013

Aktualności z działań w ramach projektu.

 

Gmina Garbów realizuje projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Garbów Etap II i Etap IV”

W ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

OŚ PRIORYTETOWA VI: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

- Kat. I. Gospodarka wodno-ściekowa

 

Okres realizacji projektu: 2009-2013

Wartość projektu: 5 285 843,37 zł

Przyznane dofinansowanie: 2 221 284,59 zł

 

Celem głównym opisywanego przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich objętych oddziaływaniem projektu na terenie Gminy Garbów poprzez poprawę jakości środowiska i przeciwdziałanie jego degradacji za pomocą ograniczania zanieczyszczania wód i gleby.

 

Zakończyły się prace przy Budowie kanalizacji sanitarnej - Etap IV.
W ramach etapu powstało 6,97 km sieci kanalizacji, 5 przepompowni ścieków, do sieci podłączono 106 użytkowników.

            Trwają prace przy Budowie kanalizacji Etap II: roboty ziemne i drogowe, sieć kanalizacyjna, roboty instalacyjne, pompownie i rurociągi tłoczne, roboty elektryczne - przepompownie, przykanaliki).

            W ramach projektu została utworzona Platforma Usług Komunalnych - strona internetowa dzięki której możliwe jest m.in.:

  • podgląd poprzednich odczytów wodomierzy
  • podanie bieżących odczytów zainstalowanych wodomierzy
  • podgląd płatności (stanu faktur)za zużytą wodę i odprowadzone ścieki
  • aktualności i komunikaty

 

Aby rozpocząć korzystanie z Platformy, należy się zarejestrować na stronie:  www.puk.garbow.pl

Ptojekt Budowa kanalizacji w Garbowie

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbów Etap II i Etap IV W ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego OŚ PRIORYTETOWA VI: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska - Kat. I. Gospod

Liczba wyświetleń: 2618
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: