EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW

EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW

25.10.2012

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

Wniosek o dofinansowanie projektu nr 02/12-WND-RPOWL.06.02.00-06-019/12 pt "EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW" złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku RPO WL na lata 2007-2013 przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny merytorycznej.

Lista wniosków ocenionych formalnie z Działania 6.2 Energia przyjazna środowiskuLiczba wyświetleń: 2816
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: