Wzmocnienie potencjału Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Garbów poprzez zakup elementów strojów ludowych

Wzmocnienie potencjału Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Garbów poprzez zakup elementów strojów ludowych

13.09.2012

Prezentacja strojów na Dożynkach 26/08/2012

Nasze panie z KGW mają nowe buty i korale oraz inne elementy strojów

Operacja pn. „Wzmocnienie potencjału Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Garbów poprzez zakup elementów strojów ludowych” realizowana w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. Wniosek został złożony przez Urząd Gminy na konkurs do Lokalnej Grupy Działania Kraina Wokół Lublina i uzyskał dofinansowanie.

Celem projektu jest poprawa jakości życia na wsi i promocja folkloru wsi i dziedzictwa kulturowego gminy Garbów oraz obszaru LGD (panie z KGW uczestniczą w wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach np. Jarmark Jagielloński, Festiwal Wsi Polskiej w Wierzchowiskach).

W ramach projektu zostało zakupione:

47 par butów typu krakowskiego,

24 szt. czerwonych korali, trzy sznurowych,

30 bluzek, typu krzczonowskiego,

8 gorsetów, typu krzczonowskiego,

2 spódnice, typu krzczonowskiego,

Oprócz tego odbyły się warsztaty, dla dzieci i młodzieży szkolnej, o tematyce:

1. Tworzenie stroików świątecznych i palm wielkanocnych w ilości 40 godz.

2. Pokazy z bibułkarstwa, kwiaty – w ilości 20 godz.

3. Pokazy z wicia wieńców dożynkowych – 48 godz.

Całkowita wartość projektu: 29.968,84 zł, kwota dofinansowania 70% kosztów kwalifikowalnych: 18.340,93 zł.

Liczba wyświetleń: 2031
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: