Umowa podpisana

Umowa podpisana

11.09.2012

W dniu 7 września 2012 roku Wójt gminy podpisał umowę na realizację operacji: Remont budynku „starej szkoły” wraz z urządzeniem plenerowego centrum kulturalno – rekreacyjnego w Garbowie.

Wniosek został złożony w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowai rozwój wsi.

Celem operacji jest: Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Garbów poprzez utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego obejmującego remont budynku "starej szkoły" oraz zagospodarowanie działek nr 436/1, 436/3, 436/4 i 437 w Garbowie.

Liczba wyświetleń: 1964
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: