Warsztaty z przygotowania wniosków z „małych projektów”

Warsztaty z przygotowania wniosków z „małych projektów”

05.09.2012

26 września 2012r (środa) Gminne Centrum Informacji w Garbowie

W związku ze zbliżającym się kolejnym naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (24.09-23.10.2012 r.) dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 312 „Tworzenie  i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach z przygotowania wniosków z „małych projektów”.

Termin: 26.09. (środa), godz. 15:00 – Gminne Centrum Informacji w Garbowie

Warsztaty przeprowadzone będą w salach komputerowych w celu umożliwienia pracy z aktywnym formularzem wniosku o przyznanie pomocy w ramach „małych projektów.

Zaproszenie kierujemy zarówno do osób, które planują aplikować o pomoc w ramach tego działania po raz pierwszy, jak i do wnioskodawców, którzy złożą swój kolejny wniosek.

Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniach przyjmuje:

-Teresa Marciniak - Gminne Centrum Informacji w Garbowie, po nr tel 81 5019301 lub osobiście w godz pracy GCI (7.30-15.30) budynek "starej szkoły" w Garbowie

-Paulina Drążyk, pracownik merytoryczny biura LGD  pod nr tel. 081 532 30 65, e-mail p.drazyk@krainawokollublina.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Liczba wyświetleń: 1768
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: