LGD - Lokalna Grupa Działania - Kraina Wokół Lublina

LGD - Lokalna Grupa Działania - Kraina Wokół Lublina

22.07.2012

Na obszarze powiatu lubelskiego utworzona została Lokalna Grupa Działania o nazwie „Kraina Wokół Lublina”, obejmująca 15 gmin powiatu lubelskiego.

 

W okresie od połowy 2009 do połowy 2015 roku czyli w takim, w jakim planowana jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wokół Lublina” może dysponować następującymi kwotami proporcjonalnymi do liczby mieszkańców obszaru LGD na koniec grudnia 2006 roku:

  1. Na realizację LGD (projektu Beneficjentów) – 15 715 100 zł tj. średnio 2 619 183,33 zł rocznie
  2. Na projekty współpracy – 406 0425 zł tj. średnio 67 735,5 zł rocznie
  3. Na funkcjonowanie LGD ( koszta biurowo-administracyjne i szkolenia doradcze) – 3 928 775 zł tj. średnio 654 795,83 zł rocznie, przy czym koszty biurowo-administracyjne do 15% wszystkich wydatków tj. przy założeniu pełnego wykorzystania dostępnych środków – 3 007 545 zł tj. średnio ok. 501 257,50 zł rocznie.

Dokumenty związane z projektem:

Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Centrum Informacji w Garbowie, tel. 81 50-19-301, email: gci@garbow.pl

Do 3 września 2008, w Gminnym Centrum Informacji można składać wypełnione Karty Projektu które posłużą do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD "Kraina Wokół Lublina"

Liczba wyświetleń: 1934
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: