Projekt - Wektor - sukces

Projekt - Wektor - sukces

22.07.2012

 


Zespół Szkół w Garbowie, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Garbowie
realizuje projekt pt. Wektor->sukces współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i uzyskał akceptację oceniających jako zgodny z celami priorytetu 9.1.2 2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest: Wyrównanie szans edukacyjnych 90 uczennic i 120 uczniów PG w Garbowie oraz zwiększanie oferty i jakości usług edukacyjnych placówki w okresie realizacji i po zakończeniu projektu.

Cele szczegółowe:

  • Uczniowie PG w Garbowie nabędą kompetencje kluczowe w ramach różnych form zajęć pozalekcyjnych w zakresie ICT, j.ang, przedsiębiorczości, nauk matematyczno-przyrodniczych dla 60 uczniów (25 dz i 35 ch).;
  • Zapewnienie 30 uczniom (w 2 grupach, po 11ch i 4dz) o szczególnych potrzebach profesjonalnego wsparcia pedagogiczno- psychologicznego w czasie trwania projektu;
  • Rozszerzenie oferty szkoły o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjno- zawodowym i przedsiębiorczością dla uczniów klas II i III PG (wszystkich 190 ucz: 79 dz i 111 ch)–Szkolny Ośrodek Kariery;
  • Zwiększenie atrakcyjności prowadzenia zajęć za pomocą platformy e-learnigowej oraz z wykorzystaniem tablicy interaktywnej;
  • 10 nauczycieli (w tym 2 nauczycielom i 8 nauczycielek, wg demografii zatrudnienia w placówce) PG nabędą umiejętność prowadzenia zajęć metodą e-learning.

Biuro projektu mieści się Urzędzie Gminy, pokój 02. Informacja telefoniczna: 81 50 18 381 p. Edyta Kożuszek - koordynator projektu.

Wartość projektu to 193 271,00 zł, a kwota dofinansowania wynosi 172 591,00 zł


Pliki:

 

Liczba wyświetleń: 1513
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: