Projekty - miękkie - społecznościowe realizowane w Gminie Garbów

Projekty - miękkie - społecznościowe realizowane w Gminie Garbów

22.07.2012

L.p. Tytuł projektu Realizotor Okres realizacji Opis projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania Źródło dofinansowania
1 miniPrzedszkole przy wiejskiej szkole Gmina Garbów  01.08.2009 - 31.08.2011 Zajęcia przeszkolne w 5 ośrodkach przedszkolnych na terenie Gminy Garbów, cztery razy w tygodniu, w wymiarze 14 godzin tygodniowo, w budynkach Szkół Podstawowych w Bogucine, Woli Przybysławskiej, Leścach, Zespołu Szkół w Przybysławicach oraz szkoły filialnej w Karolinie. Zapewniona niedpłatna nauka j. angielskiego, zajęcia muzyczno-ruchowe, wsparcie logopedy i psychologa. W projekcie uczestniczy 74 dzieci z terenu Gminy Garbów, oraz ich rodzice. Wybudowanie 5 placów zabaw przy szkołach gdzie mieszczą się ośrodki. 518 090 zł 510 319 zł Europejski Fundusz Społeczny POKL.9.1.1
2 Grupy Zabawowe - sznasa na rozwój dzieci i aktywację rodziców.  Urząd Gminy Garbów / Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego 02.2010 - nadal Oddziały w 2 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat w Garbowie i Przybysławicach. Spotkania 2 razy w tygodniu na 2 godziny, wspólne zawawy dla dzieci i rodziców przygotowuje Animator.     środki własne Gminy / Europejski Fundusz Społeczny
3 Szkoła dla nas Szkoła Podstawowa im. Z. Trzcińskiej-Kamińskiej w Leścach rok szkolny 2010/11 Wyrównywanie szans edukacyjnych ucznów 136 033 zł 119 679 zł Europejski Fundusz Społeczny POKL.9.1.2
4 Wektor -> sukces  Publiczne Gimnazjum  im. J. P. II w Garbowie 2011 - przyznane dofinasowanie Wyrównywanie szans edukacyjnych ucznów 193 271 zł 172 591 zł Europejski Fundusz Społeczny POKL.9.1.2
5 Świetlica środowiskowa w Zespole Szkół w Przybysławicach   Polski Czerwony Krzyż i Urząd Gminy Garbów 11.2008-08.2011 Organizacja zajęć pozalekcyjnych (20 godz./tyg.) dla dzieci i młodzieży, nauka języka angielskiego, wyjazdy wakacyjne - obozy i kolonie, wycieczki. brak danych brak danych Fundusze Duńskiego Czerwonego Krzyża
6 Wakacje inne niż wszystkie  Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Równoważnik" i Urząd Gminy Garbów 08.2010 Organizacja zajęć wakacyjnych - zajęcia dla dzieci: taneczne i integracyjne, fotograficzne, teatralne, radiowe i telewizyjne, rękodzielnicze, cyrkowe oraz karate.  39 176 zł 39 176 zł Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
7 Paleta możliwości szkoleniowych  Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Równoważnik" i Urząd Gminy Garbów 09.2009-02.2010 Szkolenia z zakresu: obsługi komputera i Internetu, z języka angielskiego, szkolenie aktywizujące społecznośd lokalną – agroturystyka, tradycje wsi, funkcjonowanie organizacji pozarządowych 49 303 zł 49 303 zł Europejski Fundusz Społeczny POKL.9.5
8 Budujemy społeczeńśtwo informacyjne w Gminie Garbów  Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Równoważnik" i Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie 2009-2010 Szkolenia z: elementów z zakresu informacji o komputerach, obsługi komputera w środowisku Windows, edytora tekstu Word, Microsoft Excel, obsługi Internetu. 49 195 zł 49 195 zł Europejski Fundusz Społeczny POKL..9.5
9 Budujemy społeczeńśtwo informacyjne w Gminie Garbów II edycja Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne "Równoważnik" i Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie 09.2008-09.2009 Szkolenia z: elementów z zakresu informacji o komputerach, obsługi komputera w środowisku Windows, edytora tekstu Word, Microsoft Excel, obsługi Internetu. 48 960 zł 48 960 zł Europejski Fundusz Społeczny POKL..9.5
10 Garbów - Teraz My I edycja  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie 2010 Wsparcie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, dążących do usamodzielnienia finasowego. 91 728 zł 82 096 zł Europejski Fundusz Społeczny POKL..7.1.1
11 Garbów - Teraz My II edycja  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie 2009 Wsparcie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, dążących do usamodzielnienia finasowego. 30 000 zł 26 850 zł Europejski Fundusz Społeczny POKL..7.1.1
12 Garbów - Teraz My III edycja  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie 2008 Wsparcie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, dążących do usamodzielnienia finasowego. 25 430 zł 22 759 zł Europejski Fundusz Społeczny POKL..7.1.1
13 W Gminie Garbów Jaś i Ola chodzą do przedszkola  Gmina Garbów  01.08.2008 - 31.07.2009 Zajęcia przeszkolne w 5 ośrodkach przedszkolnych na terenie Gminy Garbów, cztery razy w tygodniu, w wymiarze 14 godzin tygodniowo, w budynkach Szkół Podstawowych w Bogucine, Woli Przybysławskiej, Leścach, Zespołu Szkół w Przybysławicach oraz szkoły filialnej w Karolinie. Zapewniona niedpłatna nauka j. angielskiego, zajęcia muzyczno-ruchowe, wsparcie logopedy i psychologa.  W projekcie uczestniczyło 68 dzieci z terenu Gminy Garbów, oraz ich rodzice. 111 999 zł 104 499 zł Europejski Fundusz Społeczny POKL.9.1.1
14 Ośrodki przedszkolne - sznasa na dobry start Fundacja Rozwoju Dzieci i Urząd Gmina Garbów 05.2005 - 12.2007 Zajęcia przeszkolne w 2 ośrodkach przedszkolnych na terenie Gminy Garbów, cztery razy w tygodniu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, w Bogucinie i Przybysławicach, zapewniona opieka psychologa.     Europejski Fundusz Społeczny
15 Gdy nie ma przedszkola   Fundacja Rozwoju Dzieci i Urząd Gmina Garbów 04.2005 - 12.2007 Zajęcia przeszkolne w 5 ośrodkach przedszkolnych na terenie Gminy Garbów, cztery razy w tygodniu, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, w Garbowie, Przybysławicach i Woli Przybysławskiej, później w Karolinie i Leścach.     środki własne Gminy
16 Szkoła dla Ciebie  Projekt realizowany w partnerstwie Starostwo Powiatowe w Lublinie - Szkoły Podstawowe w Bogucinie, Leścach, Garbowie, Przybysławicach, Gimnazjum w Przybysławicach 2006 - 2008 Wyrównywanie szans edukacyjnych ucznów 349 025 zł 349 025 zł Europejski Fundusz Społeczny
17 Młodzi o przeszłości dla przyszłości - Społeczność w szkole, szkola w społeczności  Projekt realizowany w partnerstwie Publiczne Gimnazjum im. J. P. II w Garbowie - Stowarzyszenie KLANZA 05.2007 - 02.2008 Wyrównywanie szans edukacyjnych ucznów 55 137 zł 55 137 zł Europejski Fundusz Społeczny
18 Centra Kształcenia na odległosć na wsiach 4 system Polska / Gmina Garbów 2007/2008-nadal Utworzenie Centrum Kształcenia na Odległosć na Wsi w Woli Przybysławskiej 45 000 zł 45 000 zł Europejski Fundusz Społeczny / środki własne 
19 Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich   2008-nadal Utworzenie Centrum Komputerowego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbowie     Europejski Fundusz Społeczny
20 Aktywizacja zawodowa absolwentów "Pierwsza Praca"  Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Gminy Garbów 2005/2007-nadal Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Garbowie 50 000 zł 50 000 zł EFS - Wojewódzki Urząd Pracy / środki własne Gminy
21 Potrzeba Miłości  Fundacja OIC Poland i Gimnazja w Garbowie i Przybysławicach, szkoła Podstawowa w Woli Przybysławskiej  2006/2007 Wyrównywanie szans edukacyjnych ucznów     Europejski Fundusz Społeczny
22 Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych  Szkoła Podstawowa w Przybysławicach i w Woli Przybysławskiej 2007 Wyrównywanie szans edukacyjnych ucznów     środki rządowe
               
        RAZEM: 1 792 346 zł 1 724 589 zł  
               
L.p. Tytuł projektu Realizator Okres realizacji Opis projektu Wartość projektu Kwota dofinansowania Źródło dofinansowania
20 GAPA - Garbowska Akademia Przedszkolaka (projekt na etapie konkursu)  Gmina Garbów 2011-2014 Zajęcia przeszkolne w 7 ośrodkach przedszkolnych na terenie Gminy Garbów, upowszechnianie edukacji przedszkolnej. 1 028 309 zł 975 809 zł Europejski Fundusz Społeczny POKL.9.1.1

Liczba wyświetleń: 2011
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: