PROW

Przebudowa dróg gminnych nr 105965L i 105946L w miejscowości Gutanów.

30.12.2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany był projekt "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 105965L I 105946L W miejscowości Gutanów, Gmina Garbów".

W ramach tej inwestycji zostały położone dwie warstwy asfaltu - wyrównawcza i ścieralna - każda o grubości 4 cm i szerokości 4m. Zostały wykonane mijanki oraz ziemne pobocza drogowe. Dla bezpieczeństwa użytkowników ustawiono nowe znaki drogowe. Koszt całości operacji po przetargu wyniósł 733.852,93 zł, wnioskowana kwota dofinansowania z UE ok. 466.950,00zł.

flaga UE PROW

Powrót

Liczba wyświetleń: 1491
© 2018 Gmina Garbów Projekt i realizacja: